Минг уруниб қидирсанг хам

Минг уруниб қидирсанг хам
Минг уруниб қидирсанг хам


Минг уруниб қидирсанг хам уни орнини босолмайди хеч бири 🤲🌷🌷😔

Якинларингизга...

Якинларингизга "Сен менга жудаям кераксан" деган сузни тез-тез айтишни унутманг, кимгадир керак эканини хис килиш инсонда яшашга купрок куч кувват беради...!!!...

Сен шу кадар Самимий булгинки...

Сен шу кадар "Самимий" булгинки, сенга ёлгон гапирганлар хам алдаётганидан уялсин...!...

Хакикий севгини изхор этиш...

Хакикий севгини изхор этиш учун сузлар эмас... "Севги" тула кузлар кифоя......

Дардимни енгиллатиш учун йигламадим...

Дардимни енгиллатиш учун йигламадим Ёки ожизлигимни сездириш учун хам эмас Мен факат кундан кун узимга ухшамай колаётганим учун йигладим. Уша менни согиниб йигладим....

Хакикий йигит кучи...

Хакикий йигит кучи нештасини юрганда эмас Биргина кизни деб нештасидан кечганида......

Хиёнат килсанг улдираман дерканмизу

Хиёнат килсанг улдираман дерканмизу Уни хиёнатни куриб узимиз биринчи улар эканмиз....

Кузларимда кувонч...

Кузларимда кувонч порласа билгинки бу факат сен туфайли......

Хеч ким изламаса!

Базида шундай жой булсаюу кетсанг!! Хеч ким изламаса! Oзим ва хаёлларим билан ёлгиз колсам!!...

Бир куни келиб...

Бир куни келиб, албатта, сени менга халол килиб берган Роббимга хамдлар булсин, деб дуолар килиш насиб этади, ин ша Аллох....

Сени унутишим кераклигини уйласам

Сени унутишим кераклигини уйласам Уз - узимдан нафратланиб кетяпан Сен меники эмаслигингни ойласам бу дунёда яшагим келмай коляпти...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Ozoda
    Ozoda 13 апреля 2021 09:52
    Norboyeva ko'p isonlarda shu muammo

Фикр қўшиш