Минг уруниб қидирсанг хам

Минг уруниб қидирсанг хам
Минг уруниб қидирсанг хам


Минг уруниб қидирсанг хам уни орнини босолмайди хеч бири 🤲🌷🌷😔

Хавасим келади...

- Хавасим келади... - Кимга...? Севишганларгами...? - Йук...! Севгисини пок никох ришталари ила боглаганларга..!...

Сен билан доим бирга...

Сен билан доим бирга булишди истайман кувончли кунларда хам кайгули кунларда хам..!...

Кизга уйланмокчи булсангиз...

Кизга уйланмокчи булсангиз Oтасидек яхши куришга. Oнасидек мехр беришга. Акасидек химоя килишга тайёр туринг чунки у сизни учун шуларнинг хаммасини ташлаб келган......

Кимгадир орзусиз ушалмайдигон...

Кимгадир орзусиз ушалмайдигон. Кимгадир хазонсиз Кулмайдигон. Кимгадир дустсиз Синалмайдигон. Мен учун ёр булинг алдамайдигон♡♡...

Шунчалик каттик севадики

Шунчалик каттик севадики улдириб куяй дейди...

АллохТаола инсонни яхши...

АллохТаола инсонни яхши ёмон килиб яратмаган, Яхши ёмон булиш уз кулимизда....

Хаётда кутилмаган нарсалар...

Хаётда кутилмаган нарсалар, инсон хаётини кутилмаган бахт сари етакларкан. Хаётда шукур килиб яшасак. Хамма нарса чиройли булиб боравераркан...!...

Сизни жуда хам Согиндим...

Сизни жуда хам Согиндим! Ёлгизликда хаёлимга келганиз учун эмас... Хечам хаёлимдан кетмаганиз учун...❤️❤️❤️...

Тангридан эрта-ю кеч...

Тангридан эрта-ю кеч омадимни сураган мехрибоним OНАМ......

Гохида Ёлгиз колиш...

Гохида "Ёлгиз" колиш хам фойдали.! Нимага дейсизми.? Хеч ким калбинга озор бера олмайди....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Ozoda
    Ozoda 13 апреля 2021 09:52
    Norboyeva ko'p isonlarda shu muammo

Фикр қўшиш