Яхши эркаклар яхши аёллар учун

Яхши эркаклар яхши аёллар учун
Яхши эркаклар яхши аёллар учун


Яхши эркаклар яхши аёллар учун ёмон аёллар ёмон эркаклар учун ўзингизни ислох қилинг

Сизни курмасдан севдик Ё Расулуллох

Сизни курмасдан севдик Ё Расулуллох  Биз сизга мухтожмиз Ё Хабибуллох. ...

Шундай максад куйгин ки еришганингда узинг хам хайратда кол.

Шундай максад куйгин ки еришганингда узинг хам хайратда кол....

Бир кун сиздан албатта вос кечаман

Бир кун сиздан албатта вос кечаман Ўшанда ўзингизга кела олмайсиз ишонинг ... Худди ман сиз кетганингизга ишонмаганимдек......

Мен жуддаям рашкчи инсонман...

🌹🌺Мен жуддаям рашкчи инсонман. _Мени севган инсоним факат меники Болиш керак... ЮРАГИ ХАМ КУЗЛАРИ ХАМ __СУЗЛАРИ ХАМ...💋😘😍...

Бир Бирингизни...

... Бир Бирингизни йукотиб куйишдан куркинг.... ..... Эртага кайтиб келади деб зинхор кутиб утирманг... .... Кайрдан биласиз балким бугун уни сунгги куни булгандур... .... Бир бирингизни Севинг, Тушунинг, Курашинг... .... Арзимас бир бахона Арзимас Oдамлар учун Арзирли Мухаббатизи ва унга Арзийдиган Инсонизи ЙУКOТИБ КУЙМАНГ.......

Авваллари уйга...

Авваллари уйга мехмон келса кибла каердалигини сурашар эди, хозир эса wи-фи кодини....

Ё раб севги ёниб кетибди

Ё раб севги ёниб кетибди. Oловида исинди юрак. Мухаббат хам куйиб кетибди. Калби куйган кимга хам керак....

Хар бир жойда...

Хар бир жойда ва хар бир нарсада гузаллик бор, факат унга карашни билиш керак холос......

Хеч качон олдиндан...

Хеч качон олдиндан била олмайсан Ким ишончга лойик эканлигини. Вактида энг якинларинг хоинлик килишади, Умуман бегоналар эса кутилмаганда ёрдам беришади....

Хар куни...

Хар куни "хайрли тонг севгилим" дейдиган смс келмасада, "тонг отди соатни кара уйгон кизим" дейдигон OНАМ борлар ШУКУР !...

Фикр қўшиш