Кўзимиздан четда қолганларни

Кўзимиздан четда қолганларни
Кўзимиздан четда қолганларни


🥀Кўзимиздан четда қолганларни, қалбимизда ўрни йўқ...

Сиз унинг камчиликларига...

Сиз унинг камчиликларига карамасдан сева оласизми? Сиз унинг кайсар феълига чидай оласизми? Ха! Агар бундай кила олмаганимда бизнинг йулларимиз аллакачон айро буларди....

Севган инсон жинни булади...

___Севган инсон жинни булади дейишади Тугри балки у жиннидир лекин энг Бахтли ЖИННИ ♥😜...

Соғиничларинг сайқал бермас қалбимга...

Соғиничларинг сайқал бермас қалбимга, Минг хаёл кучасин сарсон кезаман. Хижронлар дард қушмай Мухаббатимга ,Сени осмонимга олиб кетаман!...

Гулим чиройли такдир...

Гулим чиройли такдир эгаси булиш учун, чиройли хусн эмас, чиройли калб керак! Гузал бахтга етиш учун-тенгсиз давлат эмас, покиза иймон керак....

Чиройли из колдирмадингми...

Чиройли из колдирмадингми, ёмон из хам колдирма. Ёмонлик билан тилга олинганингдан кура умуман эсга олинмаганинг яхши....

Ёлгон гапиргандан...

Ёлгон гапиргандан хафа эмасмиз. Шунчаки ишонмай куйганимдан хафаман....

У сизни ёмон деб...

У сизни ёмон деб яхшини топдими индаменг, хали шундай кунлар келади уша яхшини олдида сизни согиниб йиглайди...

Аёл хиёнатни кечириши мумкин...

Аёл хиёнатни кечириши мумкин аммо хеч качон унутмайди......

Инсон хаётда 7 нарсани севиб...

Инсон хаётда 7 нарсани севиб, 7 нарсани унутаркан: 1-Ёрни севиб, ота-онани унутаркан. 2-Дунёни севиб, охиратни унутаркан. 3-Умрни севиб, улимни унутаркан. 4-Касирни севиб, кабрни унутаркан. 5-Бойликни севиб, закотни унутаркан. 6-Уйкуни севиб, номозни унутаркан. 7-Яратишни севиб, Яратгани унутаркан!!!...

Аллох яратган буюк неъматлар...

Аллох яратган буюк неъматлар ичидаги бир хилкат Аёл Зоти шундай, уни ёлгиз колдирманг, тиргак кулларини чузинг, албатта у ожиза муштипардир!...

Фикр қўшиш