Кўзимиздан четда қолганларни

Кўзимиздан четда қолганларни
Кўзимиздан четда қолганларни


🥀Кўзимиздан четда қолганларни, қалбимизда ўрни йўқ...

Айбим Нима.?

Айбим Нима.? Гунохим Нима.? Гийбатни Бас килинг, Илтимос. Сиздан фарким Юракдан жуда, Бир Инсонни Севганим Холос.!...

Хаммадан яхши булиш шарт эмас...

Хаммадан яхши булиш шарт эмас. Мухими кечагидан яхширок булиш....

Аёл киши жисмонан...

Аёл киши жисмонан кучли булмасаям, рухан бакувват булиш керак! Куёшдак ёркин, гулдек нозик, Метиндек мустахкам ирода, сабр токат унинг куркидир!...

Рашксиз эркакга...

Рашксиз эркакга жаннат харом....

Сизга озор берган...

Сизга озор берган одамга жимгина бахт тиланг Унинг нимага лойик эканлигини Аллох узи билади......

Хеч качон севганиздан...

Хеч качон севганиздан афсусланманг. Мухаббатиз канака якун топишидан катий назар, качондир сиз хам шу туйгуни хис килганизни узидан хурсанд булинг. Демак сиз севишга кодирсиз, севилишга лойиксиз колгани такдир...!...

Бегона калб мухаббатга...

Бегона калб мухаббатга мехмон булса.  Билинки бунинг номи ХИЙОНАТДИР. . ....

Ёмгирни жуда ёктираман

Ёмгирни жуда ёктираман. Чунки унда куз ёшларни яширса булади....

Аёлни хакорат килишдан аввал...

Аёлни хакорат килишдан аввал уйлаб кур ! Бу ишинг сени хакикий Эркакка айлантира оладими ???...

Утиб кетган Армонингизни...

Утиб кетган Армонингизни изламанг, Энди у кайтмайди, Ёнингизда кулиб турган Бахтни кадрланг, У хам кетиб колиши мумкин❤️...

Фикр қўшиш