Кўзимиздан четда қолганларни

Кўзимиздан четда қолганларни
Кўзимиздан четда қолганларни


🥀Кўзимиздан четда қолганларни, қалбимизда ўрни йўқ...

Юрак хеч качон...

Юрак хеч качон бушаб колмайди.. Унда ё мухаббат, ё армон ва ёки умид учкунлари яшайди.......

Ишонинг энг бахтли кунлар

Ишонинг энг бахтли кунлар энг огир кунлардан кейн келади...

Сиз бир инсонни согиндизми...

♥️...Сиз бир инсонни согиндизми... У билан канча вакт танишлигизи ахамияти йук хафта, ой, йил... Демак у сизни юрагиздан жой олиб, сиз учун кадрли булишга улгурган......

Якинларингизга...

Якинларингизга "Сен менга жудаям кераксан" деган сузни тез-тез айтишни унутманг, кимгадир керак эканини хис килиш инсонда яшашга купрок куч кувват беради...!!!...

Севгани йуклардан лайк

Севгани йуклардан лайк Севгани борлардан камент...

Oллох мени сенли дунёда...

Oллох мени сенли дунёда сенсиз куймасин!...

Барчасига кул силтаб...

Барчасига кул силтаб кетгим келадию, Аммо кеча олмайман, Нега биласинми? Чунки абадий юрагимда мухирланган тамгасан......

Умрим давомида...

Умрим давомида хеч кимни севмадим юрагим бермадим. Лекин хозирги кунда уша магрур турган юрагим кандейдир уша хамма хавас билан нафрат билан гапирадиган "севги"га зор....

Хакикий севги...

Хакикий севги учун масофа мухиммас Мухими вафо ва сабр Кимнидур севсангиз ва у сиздан узокларда булса Сиқилманг чунки у такдирингизга ёзилган булса Oллохим албатта учраштиради....

Калбларда колиб...

Калбларда колиб кетган кунгилларимиз бор...)))...

Фикр қўшиш