Ибодат ва Сажда

Ибодат ва Сажда
Ибодат ва Сажда


Ибодат ва Сажда Аллоҳга бўлган Мухаббатнинг белгисидир...

Аллох эркакга олтинни харом этган...

Аллох эркакга олтинни харом этган Чунки эркакга ярашган бир дона жавохир бу унинг жуфту халоли....

Сени Хаммадан...

Сени Хаммадан кизгонсам Хайрон булма. Чунки Oллохим сени Хамма учун эмас, Факат Ман учун Яратган..! 💞💞💞...

Кимгадир бера оладиган энг кадрли совгангиз

Кимгадир бера оладиган энг кадрли совгангиз бу сизни унга ажратган вактингиздир. Чунки сиз кайтариб булмайдиган совгангизни берган буласиз....

Хотираларингизни бир бурчагида...

Хотираларингизни бир бурчагида армон булган инсонларни эмас, Ёнингиздаги хар кандай дардингизга дармон булаётган, Инсонларни кадрига етинг...

Яшаш учун...

Яшаш учун нимадир олиш кун куришни англатади. Аммо кимнингдир яшаши учун бирир нима бериш муносиб хаёт шарти....

Севаман хаётим...

Севаман хаётим гамга тулса хам, Севаман орзулар армон булса хам. Севаман сиз менга ишонмасангиз хам, севаман мен каби севолмасангиз хам....

Баъзида инсон ичини...

Баъзида инсон ичини дарду хасрат кемирса хам. Юрагини кайгу алам ёндирса хам. Шунчаки кулиб туришга мажбур буларкан....

Ёмон одамлардан касос олманг...

Ёмон одамлардан касос олманг. Шунчаки бахтли булинг, улар буни кутара олмайди......

Ота шундай эканки...

Ота шундай эканки узга уйга кузатар чог йигламагин кизим деп кузатб булгач бир четта дарё дарё куз ёшларни узига лозим кураркан...!...

Халигача жимсан...

Халигача жимсан эсламисанам демак мансизликдан мумнунсан....

Фикр қўшиш