Ибодат ва Сажда

Ибодат ва Сажда
Ибодат ва Сажда


Ибодат ва Сажда Аллоҳга бўлган Мухаббатнинг белгисидир...

Сенга ухшаб...

Сенга ухшаб "Кетганимда" _ Менга ухшаб "Кутармидинг 🌸😢...

Шундау уор топинки...

Шундау уор топинки, чироуингизга карамасин, мансабингизга карамасин, Пул-у давлатингизга карамасин. Oна каби уулингизга карасин...!...

Севги шундай тугуки...

Севги шундай тугуки... куп нарсадан воз кечишинга сабабчи хам булади....

Мехр истаб турганда кадирланг

Унинг *Сабри* тугаб кул силтаганидан кейин эмас,.. каршингизда туриб *Мехр* истаб турганда кадирланг!...

Узини осмондеги ой деб уйлаган кизлар

Узини осмондеги ой деб уйлаган кизлар,  Бир нарсани унутмелар ой факат тунда кере болади....

Бугунимдан бахтлиман...

...Бугунимдан бахтлиман... Чунки эртамдан Oллохимдан бошка хеч кимнинг хабари йук...  Балки бугуним умримнинг энг сунги бахтли кунидир... Хаётни борида кадрлайлик яхшилар.. АЛХАМДУЛИЛЛАХ...

Орзуларимиз орзулигича...

Орзуларимиз орзулигича колмас эди. Агар сен сенлигингча колганингда....

Сизга озор берган...

Сизга озор берган одамга жимгина бахт тиланг Унинг нимага лойик эканлигини Аллох узи билади......

Базан кимгадир...

Базан кимгадир тушкун холатидан чикиб кетиш учун маслахатлар бераман. Уни ишонтира оламан, лекин хали хамон узим бу холатдан чикиб кета олмадим....

Бу дунёда шундай яшагинки...

Бу дунёда шундай яшагинки, Oтанг кучада уялиб колмасин! Oнангни кузлари эса нам булмасин! Дусларинг сени учун жонини берсин! Хатто кабрга кумаётганда гурков хам йигласин...!...

Фикр қўшиш