Агар хоҳлаган нарсангизга эриша олмасангиз

Агар хоҳлаган нарсангизга эриша олмасангиз
Агар хоҳлаган нарсангизга эриша олмасангиз


Агар хоҳлаган нарсангизга эриша олмасангиз, "бу қисматимнинг ёмонлигидан" деб айтманг! Балки, "Аллоҳ менга бундан ҳам афзалини ирода қилгандир" деб айтинг!

Купчилик йигтлани орзусидаги сухбат

Купчилик йигтлани орзусидаги сухбат...

Шунчалик юрагимнинг...

Шунчалик юрагимнинг каеридасан?! Нега сани юрагимдан чикара олмаяпман?!...

Баъзан Хеч Кимга...

Баъзан Хеч Кимга Айтмасдан Узокларга Кетиб Колгим Келади..! Шунчаки Кимга Кераклигимни Билиш Учун..!...

Oта - онага яхшилик килиш...

Oта - онага яхшилик килиш хам фарз, хам карздир. Фарз сени ЖАННАТга етакласа Карз эса фарзандларингдан Узинга кайтади!...

Киз боланинг...

Киз боланинг ахлок ва номусдан кура буюк ва кимматрок сепи йукдир....

Ёлгиз колдим деб уйлама...

Ёлгиз колдим деб уйлама Хаётим мен сени осмондан кузатиб турибман Мен сендан узокда булсамда Доим ёнингда буламан Юрагингни хар зарбида сен билан тирик буламан...!...

Хеч качон олдиндан...

Хеч качон олдиндан била олмайсан Ким ишончга лойик эканлигини. Вактида энг якинларинг хоинлик килишади, Умуман бегоналар эса кутилмаганда ёрдам беришади....

Мани санга булган муносабатимни...

Мани санга булган муносабатимни хеч нарса узгартира олмайди: На инсонлар, На вакт, На шароит....❤️...

Фарзандларингиз учун...

Фарзандларингиз учун кила оладиган энг энг катта яхшилигингиз, бу Исломдан тарбиялашдир....

Биласизми нега...

Биласизми нега муслима кизлар чиройли булишади, чунки улар Аллохни ердаги фаришталари хисобланишади 🌸...

Фикр қўшиш