Армонга солиб севги хакида шеър айрилик хакида шеър

Армонга солиб
Армонга солиб


Мен сизни севар эдим дунёга сиғмай,
Орзуларим боғида очилган гулдай,
Сиз мени юрагимни сира ҳам билмай,
Кетяпсиз сиз мени армонга солиб.


Майлига сиз мени ҳеч ҳам эсламанг,
Юрагиздан ўчириб ёдда сақламанг,
Тушларимга кириб сиз ҳар кун йўқламанг,
Кетяпсиз сиз мени армонга солиб.

Розиман орзуларим ушалмаса ҳам,
Юракдаги чўғларим ёнмай қолса ҳам,
Яна мен сизни эслаб гуллар олсам ҳам,
Кетяпсиз сиз мени армонга солиб.

Эҳ қанчалар севардим қандай тарифлай,
Нега мени севмадиз қандайин чидай,
Мени ҳам севиб қолар бир банда нетай,
Кетяпсиз сиз мени армонга солиб.

Буюк бахтни истаса эркак

Буюк бахтни истаса эркак, Юраги тула бардоши булсин. Минг битта харидоридан кура. Биргина вафоли йулдоши булсин....

Мухаббат богимнинг богбони булинг

Мухаббат богимнинг богбони булинг, Девона калбимнинг дармони булинг. Агар ранжитсам йигламанг кулинг, Мен учун сог булинг, саломат булинг...!...

Севганингиз майли мендан ортик булсин

Севганингиз майли мендан ортик булсин Бегим, Сизга мингта жоним тортик булсин. Сиз бор ерда хатар йули ёпик булсин, Хаёлимни обод килган бир гушасиз, Мен излаган дилозорим Сиз “уша” сиз......

Сени севганларим ёдинга тушсин

Кимнидир согиниб ёлгиз колганингда, Сени севганларим ёдинга тушсин. Кисматинг олдида ожиз колганда, Мени куйганларим ёдинга тушсин......

Инсон севмай яшамас экан

Севги одам танламас экан Мол- дунёга карамас экан Юрак сандан сурамас экан Инсон севмай яшамас экан...

Согинмасанг севги ширинмас

Согинмасанг севги ширинмас...! Хис килмашанг кадри билинмас...! Сенсиз хаёт менга кизикмас...! Бир умир севгимни унитмасанг бас...!!!...

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Чиройли кизлар

Бугун каршингизда бошимни эгиб, Минг бора сизлардан сурай узурлар, Кунглингиз ранжитиш эмас‘ ниятим, Мени севиб колган чиройли кизлар!......

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Dostonbek Almatov
    Dostonbek Almatov 8 мая 2023 00:41
    Ассалому алейкум шу шерлани муаллифи ким жуда чиройли шерлар екан шу шерлардан кушик килмокчи едим... Шунга Муаллифи керак

Фикр қўшиш