Онам ота-она хакида шеър

Онам


Она ягонадур танҳо биттадур,
Биттадур дунёда она деган ном,

Сени ҳурсандлигинг онагнинг бахти,
Сенинг хафалигинг онангни ғами,

Онангни ардоқла елкангда кўтар,
Шуниси ҳам камдур онанг учундур,
Онангни ардоқлагин,
Барча умиди сендандур.

Онанга кунгирок килдингми бугун

Бу дунёда мехр окибат устун, Мусофир юртларда юрганинг учун, Согиниб интизор кутиб турганда, Онанга кунгирок килдингми бугун...?...

Она ва фарзанд сухбати

–Углим, агар менинг кузларим нурини йукотса, нима киласан? –Сизни юртимиздаги энг яхши шифохонога олиб бораман, онажон. –Агар мени у ерда даволай олишмаса-чи, болам? –У холда сизни дунёдаги энг яхши шифохонага олиб бораман, онажон. –Улар хам мени даволай олишмаса-чи, углим? –У холда сизга умр буйи гамхурлик киламан, онажон......

Багримда уммон калбимда рахмон

Багримда уммон калбимда рахмон, Йигласа кушилиб йиглайди осмон. Бахтимга доим булсин сог-омон, Дунёда ягона мехрибон Онам....

Ҳажга олиб борсам, жоним онамни

Сабабсиз букчайса самимиятим. Оқ, ойдин орзулар тўлдирар камни. Орзуки, оламда олий ниятим, Ҳажга олиб борсам, жоним онамни......

Мусофир углингиз согинди она

Бегона юртларда фаришта юзни Тушда хам курмадим хатто бир бора Хар кунгидан купрок, хар куни сизни Мусофир углингиз согинди она......

Содда тилак

Хар кимнинг хам сочларига ок тушсин, Ажин тушсин юзларига, дог‘ тушсин. Хар кимнинг хам кувват кетиб белидан, ко‘лларига асо — бир таёк тушсин......

Онангни рози этсанг

Онангни рози этсанг Замон сеники На замон замину Осмон сеники Агар отангни хам Рози эта олсанг Он саккизминг олам жахон саники...

Бойлик армон булса хам

Бойлик армон булса хам Жаннат армон булмасин Дунё куз ёш токса хам Oна куз ёш тукмасин....

Она фарёди

Тор қорнимда тўққиз ой яшаб, Ва туғулдинг гулдайин яшнаб. Бугун эса кўзларим ёшлаб, Оқибатинг шумиди болам?!......

Она дийдорингиз накадар яхши

Она дийдорингиз накадар яхши, Она сузларингиз бирам ёкимли. Мехр куёшингиз оламнинг накши, Мен сизла бахтлиман, жудаям бахтли......

Фикр қўшиш