кизгалдокдай келган мехмонингизман севги хакида шеър

кизгалдокдай келган мехмонингизман


Бегим, мен алданган армонингизман, 
Бу фоний дунёда ёлгонингизман. 
Бегим,кукларга тенгсиз мен учун, 
Мен эса бир кадри арзонингизман. 


Кундузи куёш,тунлар ой булиб, 
Сизни мафтун этган осмонингизман.
Гохо ёмгир булиб гохо кор булиб, 
Куз ёшдан яралган уммонингизман.

 Бегим,хар сафар кимлигим билмай, 
уйлаган хар турли гумонингизман.
 Бегим,мен сизни хеч кимга бермай,
 Факат сизни севган ёмонингизман. 

Бир умр яшадим хаёлингизда, 
ха,мен уша дили вайронингизман. 
Бахордайин гузал хаётингизга, 
кизгалдокдай келган мехмонингизман!!!

Мен сизни бир умр бахтли киламан

Сиз менинг борлигим жон-у жахоним, Узимнинг севгилим, азизим, жоним, Барчадан кизгонган рашкчи инсоним, Мен сизни бир умр бахтли киламан!......

Айт севгилим

Орзуларим пучми энди? Бахор кўнглим қишми энди? Баҳтли кунлар тушми энди? Айт севгилим, айт севгилим? Қайт ёнимга, қайт севгилим....

Борингизча севаман

Рашкчи ёрим рашк килинг рашкингизни севаман Жахил килиб кош чимиринг жахлингизни севаман Мени согиниб зор булинг зорингизни севаман. Сиз кандай булсангиз хам борингизча севаман....

Ўлсам ҳам барибир севаман сени

Кўзларим кўр бўлса, кўрмасдим сени, Юрагим тош бўлса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби қийнасин мени, Ўлсам ҳам барибир севаман сени!...

Мени айбим севганимми

-Мени айбим севганимми, -Севгида зор куйганимми, -Сендан шуни кутгандимми, -айт жонгинам......

Рашк

Сени узимдан хам кизгониб, аммо Гулларга берибман кучокларингни. узим тишламайин бир бора хатто, Зиракка берибман кулокларингни....

Эй Севгилим!

Эй Севгилим! Қуёш хам мендан олисда, ой хам... Аммо хеч бир тонгим қуёшсиз, хеч бир кечам ойсиз ўтмайди... Худди қалбим, Сендан воз кечолмагани каби......

Сизда қолган кўнглим қайтариб беринг

Армонлар кўз очса дилимда қат-қат,  Ҳар не мушкул бўлса, қиларман тоқат.  Мен таъма қилмайман ҳеч нарса, фақат...  Сизда қолган кўнглим қайтариб беринг....

Осмонга узатсам етади кулим

Осмонга узатсам етади кулим Севги изхор килишга ожиздир тилим Куркаман рад этсангиз огрийди дилим Хануз сизни севаман ёлгиз севгилим......

Зилола исм учун шер

З_улматдан йирокда яшаймиз гулим. И_шонгин сенга бу богланган дилим. Л_айли булинг узим сизга мажнун буламан. O_манат дунёда бахтга туламан. Л_атофатли хуснингизга ошикман узим. А_сил мухаббатга хамрохдир сузим. ...

Фикр қўшиш