Илк мухаббатни сизда кураман севги хакида шеър

Илк мухаббатни сизда кураман
Илк мухаббатни сизда кураман


Илк мухаббатни сизда кураман.
Сузларингиз эшитиб хаёл сураман.
Сизни севдим, кечиринг аммо.
Сизни севганларни ёмон кураман..!

Интернет миш-мишлари

Бу интернет дегани, Фиск-у фасод олами. Бир карасанг баъзида, Одам эмас одами......

Бунча йирокдасан мохим согиниб

Бунча йирокдасан мохим согиниб, Хажрингда юрагим куйиб бормокда. Висолингни курмок истаган кузга, Аччик алам ёши тулиб бормокда......

Биз бир-биримизни шундай севайликки

Биз бир-биримизни шундай севайликки, Биздан севгинглар охири нима булди деб сурашса, туй булди  деб жавоб берайлик...!...

Юзин буриб кетмаса...

Бунча гузал булмаса Дилни вайрон этмаса Гаплар отсам эшитмай Юзин буриб кетмаса......

Митти юрагимни магрур парчаси

Митти юрагимни магрур парчаси, Тарс этиб ёрилиб сизга сачрасин, Сиз менинг дунёда якин инсоним, Сизни йукотишдан Худо асрасин...!...

Барчаси севгимдан билмас у хамон

Имкон қолмади бошқа севишга Бахорман айландим бир умир қишга Қолмади орзулар қолмади имкон Барчаси севгимдан билмас у хамон...

Севаман деб минг марта айт

Севаман деб минг марта айт Тутаб кетсин майли кулогим Лекин хиёнат килмагин хеч пайт Магрур турсин ерда оёгим....

Хаётимга кириб келдингу

Хаётимга кириб келдингу, Хаётим хам узгарди буткул. Билмам такдир ёки тасодиф- Мухаббатга бошлаб кетди йул......

Севгида гурур йук

Севгида гурур йук, севги бегубор, Севги азобламайди, бермайди озор. Севгида ёлгон йук, севгига ишон, Аслида севгимас, алдайди ИНСОН....

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Фикр қўшиш