Кел тинчгина хайрлашайлик айрилик хакида шер

Кел тинчгина хайрлашайлик

Кел тинчгина хайрлашайлик,
Сузлашмайлик хатто бир огиз.
Куркма яшаб келганман сенсиз,
Яшайманда кейин хам ёлгиз....!

Фикр қўшиш