Суратларингга караб юрак йиглайди айрилик хакида шер

Суратларингга караб юрак йиглайди
Суратларингга караб юрак йиглайди

Суратларингга караб юрак йиглайди,
Уксик калбим дилм тирнайди яна.
Бир бор кузим сени курмок истайди,
КЕЧИР СЕНИ УНУТОЛМАДИМФикр қўшиш