Сахар - Йомг’ир

Сахар - Йомг’ир

Сахар - Йомг’ир Текст песни
Йомг’ир йог’арди тинмай,
Мени калбимни билмай.
Майли йомг’ир йог’авер, йог’авер,
Севгилимдан хабар олиб кел.
Майли йомг’ир йог’авер, йог’авер,
Севгилимдан хабар олиб кел.

Йомг’ир айтгин сен менга,
Нега хайолим факат унда.
Нега о’йлайман факат уни,
Мени йолг’из, йолг’из севгимни.
Нега о’йлайман факат уни,
Мени йолг’из, йолг’из севгимни.

Еслаб сени кийналар калбим мени,
О’йлаб сени юрагимда кайг’у.
Айтгин менга севасанму сен мени,
Айтгин менга, айтгин севгилим.
Айтгин менга, айтгин севгилим.

Нахот унутдинг мени,
Унутдинг менга айтган со’зларингни.
Барибир сени олдингга шошиламан,
Чунки сени жуда севаман.
Барибир сени олдингга шошиламан,
Чунки сени жуда севаман.

Еслаб сени кийналар калбим мени,
О’йлаб сени юрагимда кайг’у.
Айтгин менга севасанму сен мени,
Айтгин менга, айтгин севгилим.
Айтгин менга, айтгин севгилим.

Айтгин севгилим, айтгин севгилим,
Айтгин севгилим, айтгин севгилим.

Еслаб сени кийналар калбим мени,
О’йлаб сени юрагимда кайг’у.
Айтгин менга севасанму сен мени,
Айтгин менга, айтгин севгилим.
Айтгин менга, айтгин севгилим.

Айтгин менга, айтгин севгилим…

Фикр қўшиш