Райхон армондан сура

Райхон армондан сура

Райхон армондан сура Текст песни
Сенсиз, утади кунлар сенсиз,
Орзулар енди ёлгиз.
Йиглайди юрак унсиз,
Кайгулар гуё чексиз.
Кийин менга севгингсиз,
Кандай унутай?

Хаммадан кечиб мен танладим,
Кузларингдан узим изладим.
Энди севгимизда ёлгизман, кара.

Юрагим овутдим нечалар,
Вужудимни алам парчалар,
Энди мени ёлгиз армондан сура.
Армондан сура, армондан сура.

Йетар, азоблаганинг йетар,
Ишончим ортга кайтар.
Юрагим сенла кетар,
Кандай унутай?

Хаммадан кечиб мен танладим,
Кузларингдан узим изладим.
Энди севгимизда ёлгизман, кара.

Юрагим овутдим нечалар,
Вужудимни алам парчалар,
Энди мени ёлгиз армондан сура.
Армондан сура, армондан сура.

Эслатар хамон,
Мухрланиб сендан колган орзулар,
Факат сенга ишонгандим.
Сен кетдинг осон,
Уйлагандим бари тез унутилар,
Кайгулар…

Хаммадан кечиб мен танладим,
Кузларингдан узим изладим.
Энди севгимизда ёлгизман, кара.

Юрагим овутдим нечалар,
Вужудимни алам парчалар,
Энди мени ёлгиз армондан сура.
Армондан сура, армондан сура.

Фикр қўшиш