Уммон - Йолг’он

Уммон - Йолг’он
Уммон - Йолг’он

Уммон - Йолг’он Текст песни

Йолгон екан севдим деган созлари, коз йошлари,
Йолгондан бир умрга менга озини атади,
Йолгон екан, йолгон екан, йолгон екан.

Вактни отказмок учун бахтимни курбон айлади,
Устимдан кулмок учун мани такдирим алдади.
Ширин йолгон, лек бегумон,
Негадир юрагимни етдилар макон, бир умрга коплади хазон.

Йолгон калбингдаги туйгулар, уйкусиз тунлар хам,
Йолгон мени ойлаб, кайгулар козларингни килса нам.
Йолгон мен хакимда орзулар килинган оша дам,
Йолгон сохта ширин кулгулар такдим етган чексиз гам. (х2)

Йомон, йомон, максадинг нега йомон?
Хамон, хамон алдагинг келар хамон,
Йолгон, йолгон сенинг бор-йогинг йолгон. (х2)

Юрагимни мисли огу камраганди гозал туйгу,
Юрагимга сочиб йогду, улашгандинг гозал кулгу.
Севаман деб келган единг, кетар болсанг нега келдинг,
Хайолимда качонлардир шамол каби йелган единг. (х2)

Озимни била олмайман шу он, гойо хайот мен учун йолгон, йолгон,
Нега мухаббатимни тушунмас севгилим, бундай йолгонлардан йонади дилим.
Борми мени тушунадиган бир инсон, кани йорим болса хайотим бир он,
Осмонларга йетиб болди аянчли охим, факат мени тушунар ягона Оллохим.

Йомон, йомон, максадинг нега йомон?
Хамон, хамон алдагинг келар хамон,
Йолгон, йолгон сенинг бор-йогинг йолгон. (х2+х2)Фикр қўшиш