Тохир Содиков - Нега сен кет дединг

Тохир Содиков - Нега сен кет дединг

Тохир Содиков - Нега сен кет дединг Текст песни
Бирдан шамол келтирди сенинг нафасингни
Мен томон, еслатди у сени менга, жонгинам.
Енди мен боролмайман йонингга, сен еса
Келмайсан енди.
Кимга огир бу ишдан, факат иккимизга,
Кимнинг иши бор екан бизни ишкимиз билан?

Нега сен кет дединг, нега мен колмадим,
Нега севмайман десам, нега бунга ишондинг?
Йошлар тола козимга ишонмасдан хал етдинг,
Бизнинг хайотни, жонгинам.

Сен билгин, сен бола олардинг мен учун
Енг азиз, енг азиз инсон.
Лекин севги бизга койган шартларидан
Биз отмадик осон, шунчаки осон.
Арзимас хато учун толаймиз биз бир умр,
Сен коз йошларинг билан, мен еса билмайман.

Нега сен кет дединг, нега мен колмадим,
Нега севмайман десам, нега бунга ишондинг?
Йошлар тола козимга ишонмасдан хал етдинг,
Бизнинг хайотни, жонгинам. (х1+х2)

Йошлар тола козимга ишонмасдан хал етдинг,
Бизнинг хайотни, жонгинам. {х3}

Фикр қўшиш