Жахонгир Отажонов - Бевафо

Жахонгир Отажонов - Бевафо
Жахонгир Отажонов - Бевафо

Жахонгир Отажонов - Бевафо Текст песни

Уйламайсан сен нахот,
Не кечди деб дилидан.
Капалак хам келиб,
Хол сурайдику гулидан.

Ситамлар этсанг хамки,
Умидлар улмади.
Бир тутам чуг излайман
Мухаббатнинг кулидан.

Кандок ажратай сендан
Куксимдаги бошимни.
Дарё килиб окиздинг
Кузимда ёшимни.

Куз ёшимга ювиниб,
“Такдир”, дейман овуна.
Дилим огриб тераман
Бошимдаги тошимни.

Бевафо, бевафо, бевафо,
Дардлар менгамас!
Бевафо, бевафо, бевафо,
Мен нечун севаман?

Умр деган тухтамас
Гумон келган дам билан.
Турмуш гори ёришар
Мехр деган шам билан.

Канча истасанг, шунча
Бахтли бул сен, севгилим.
Бахтинг нахот бут булар
Кунглингдаги кам билан?

Уйламайсан сен нахот,
Не кечди деб дилидан?
Капалак хам келиб,
Хол сурайдику гулидан?

Ситамлар этсанг хамки,
Умидлар улмади.
Бир тутам чуг излайман,
Мухаббатнинг кулидан.

Бевафо, бевафо, бевафо,
Дардлар менгамас!
Бевафо, бевафо, бевафо,
Мен нечун севаман?Фикр қўшиш