Хожиакбар Хайдаров - Булди-булди

Хожиакбар Хайдаров - Булди-булди
Хожиакбар Хайдаров - Булди-булди

Хожиакбар Хайдаров - Булди-булди Текст песни

Не булса, булди, булди, булди,
Уртада севги колмади энди.
Булди, булди, булди,
Юрак дарддан тулиб булди.

Булди, булди, булди,
Бечора дил килмишингга
Кунди, кунди, кунди,
Булди, булди, булди.

Оташинг дилим куйдирди фалак,
Девона кунгил – сени деб халак.
Мухаббатим нечун энди булак?
Борми сенда юрак? Борми сенда юрак?
Тан олмадинг севганингни!

Не булса, булди, булди, булди,
Уртада севги колмади энди.
Булди, булди, булди,
Юрак дарддан тулиб булди.

Булди, булди, булди,
Бечора дил килмишингга
Кунди, кунди, кунди,
Булди, булди, булди.

Такдирнинг зарбалари бунча узун?
Мухаббатингда бормиди айт, конун?
Саволларга тополмай жавоб бугун,
Девонаман чулларда мисли Мажнун.

Оташинг дилим куйдирди фалак,
Девона кунгил – сени деб халак.
Мухаббатим нечун энди булак?
Борми сенда юрак? Борми сенда юрак?
Тан олмадинг севганингни!

Не булса, булди, булди, булди,
Уртада севги колмади энди.
Булди, булди, булди,
Юрак дарддан тулиб булди.

Булди, булди, булди,
Бечора дил килмишингга
Кунди, кунди, кунди,
Булди, булди, булди.

Булди, булди, булди,
Уртада севги колмади энди.
Булди, булди, булди,
Юрак дарддан тулиб булди.

Булди, булди, булди,
Бечора дил килмишингга
Кунди, кунди, кунди,
Булди, булди, булди.

Не булса, булди, булди, булди,
Уртада севги колмади энди.
Булди, булди, булди,
Юрак дарддан тулиб булди.

Булди, булди, булди,
Бечора дил килмишингга
Кунди, кунди, кунди,
Булди, булди, булди.

Фикр қўшиш