Сардор Мамадалийев - Сен кетдинг

Сардор Мамадалийев - Сен кетдинг
Сардор Мамадалийев - Сен кетдинг

Сардор Мамадалийев - Сен кетдинг Текст песни

Юракда дард тула, киларлар исён,
Мухаббат бир ён-у, айрилик бир ён.
Сенга булган севгим коларму омон?
Сен кетдинг…

Согинч азоб берар кучсиз танамга,
Сенсиз девонаман бутун оламга.
Даво йукдир кара, мунгли ноламга,
Сен кетдинг…

Сен кетдинг, сен кетдинг,
Сен кетдинг, ох, сен кетдинг,
Ох, сен кетдинг, сен кетдинг, ох…

Ортингдан эргашган изларим колди,
Кузларим тубида кузларинг колди,
Мухаббат шароби кулимда колди,
Сен кетдинг…

Сен кетсанг, совукдан титраб коларман,
Ут булиб куярман, гулдек суларман,
Аклимдан айрилиб, тилдан коларман,
Сен кетдинг…

Юракда дард тула, киларлар исён,
Мухаббат бир ён-у, айрилик бир ён.
Сенга булган севгим коларму омон?
Сен кетдинг…

Согинч азоб берар кучсиз танамга,
Сенсиз девонаман бутун оламга.
Даво йукдир кара, мунгли ноламга,
Сен кетдинг…

Сен кетдинг, сен кетдинг,
Сен кетдинг, ох, сен кетдинг,
Ох, сен кетдинг, сен кетдинг, ох…

Фикр қўшиш