Зинда

Зинда


Жонли, тирик, улмган, бархаёт. Асли: Шохизинда (кар.)

Жаъфарсодик

Умри жаннат аригидек мусаффо булсин ва Содик - Мухаммад (сав) мададкор булиб юрсин...

Жулмухаммад

Йули очик, толе баланд болани Мухаммад (сав) уз панохига олсин...

Долчин

Долчиндек ёкимли, кадрли бола...

Дониёр

Якинлар, дустлар ёки билимли, доно ёки (кадимий яхудийча) Аллохнинг эхсони, совгаси, мархамати...

Гулбек

Беклар наслига мансуб, гулдек чиройли бола...

Дарвешмирза

Кар. Дарвеш ва Мирза...

Бахтиёр

Саодат, кут, истикбол ёр булган бола ёки шодон, кувнок. Бахт-саодат, кувонч ёр булсин...

Боймат

Кар. Боймухаммад...

Бухор

Бухоро шахрида тугилган ёки таваллуди кандайдир уша шахар билан алокадор булган бола. Шакллари: Бухорбой, Бухорбек, Бухоржон...

Бошкирбой

Бошкирлар юртида тугилган бола. Эхт. Кашкирбой...

Фикр қўшиш