Зиндадил

Зиндадил


Хушчакчак, кувнок, доимо шодон

Баракат

Муллик, - куплик, фаровонлик. Кар. Баракатулла...

Абдухаёт

Хаёт ошиги, хаётнинг содик хизматчиси...

Абутуроб

Туробнинг отаси (кар. Туроб)...

Жунайдулла

Аллохнинг хоксор, содик хизматкори; содда, одми художуй...

Бектугди

Махкам, мустахкам килиб берилган узок умрли бола...

Бобоолим

Кар. Бобо ва Олим...

Асилмурод

Аслзода угил сог улгайиб мурод-максадига етсин...

Жумаражаб

Ражаб ойининг жума кунида, хосиятли куда тугилган бола...

Бургут

Бургутдек кучли, олгир ва чаккон булсин ёки бургут кабиласига мансуб бола...

Беркли

Мустахкам, беркитилан, яширинган бола...

Фикр қўшиш