Зиндаали

Зиндаали


Али тирик, бархаётдир ёки улмайдиган, умри узок болан Али уз панохига олсин

Дилмурод

Кунглимиздаги истак, орзу (мурод) булган бола; дилга таскин, калбга малхам берган угил...

Елбой

Улгайиб, елиб-югуриб кетсин...

Басир

Кузи уткир, зийрак, сезгир, зехнли...

Айнижахон

Оламнинг зилол, покиза булоги ёки оламнинг мазмуни, мохияти...

Бузжон

успирин, навкирон, бузбола...

Бердиназир

Назир (кар.) - азоблардан огохлантирувчи, яъни Мухаммад (сав) бахш этган бола. Назир номи пайгамбарнинг сифатларидан бири...

Абулхайр

Яхшилик, эзгулик килувчининг отаси ёки эзгуликнинг отаси...

Давлатёр

Бойлик, кут ёр булсин...

Бузтемир

Буйи-басти келишган ва темирдек махкам бола...

Зорман

Зорманд (мухтож) булиб эришилган фарзанд ёки Зормухаммад (кар.) исмининг эк.шакли...

Фикр қўшиш