Зокир

Зокир


Аллохни зикр килувчи, йодга олувчи, эсловчи, хотирловчи, яъни Аллохга сигинувчи. Асли: Зокирулла (кар.) Шакллари: Зокирбой, Зокиржон, Зокирхон

Атан

Танилсин, машхур булсин, ёки Отаназар исмининг эк. Эхт. атан (ар)-бадбуй, сассик, ёмон. Куз тегмасин деган манода берилган исм...

Зорлик

Фарзандга мухтож булиб юриб тилаб олинган угил...

Зохирхужа

Хужалар авлодига мансуб, бахтли, икболли бола...

Ахтам

Ахдли, сузида, вадасида турувчи...

Денгиз

Умри денгиз каби кенг ва бепаён булсин...

Бурундик

Бурундик билан махкамланган, богланган, яъни мустахкамланган, яшайдиган...

Зикрилла

Аллохнинг йоди, хотираси; Аллохни эсловчи, ёз этувчи киши; художуй...

Амал

Умид, ишонч, таваккал. Боланинг сог-омон яшаб кетиши билан боглик орзу...

Амириддин

Диннинг бошлиги, рахнамоси...

Абдулкуддус

хуксонлардан холининг, мислсиз мукаддаснинг, яъни Аллохнинг кули...

Фикр қўшиш