Бойколон

Улкан, улуг, бой; бадавлатлиларнинг улуги...

Зохирхужа

Хужалар авлодига мансуб, бахтли, икболли бола...

Жондуст

Кар. Дуст, Дустжон...

Абди, Абду

кул, банда. Шу суз билан бошланадиган купгина кушма исмларнинг кискарган шакли...

Жонимкул

Кар. Жоним...

Абдусайфи

Айнан: киличнинг, ханжарнинг, яни жасур, довюракнинг кули (сол. Сайфуддин)...

Абдубоки

Доимий ва абадий мавжудоднинг, яъни Аллохнинг кули...

Заркори

Кар. Зар ва Кори...

Бобоканд

Буваси исми билан юритилган ёкимтой, ширин бола...

Дунйодор

Бой, бадавлат, бойлик, давлат сохиби...

Фикр қўшиш