Зокириё

Зокириё


Аллохни йодга олувчи, унинг зикри (йоди) билан яшовчи бола

Бойтой

Двалатманд хамда суюкли бола ёки той (йилки)лари мул, давлатманд булсин...

Бек

Хукмдор, хоким; бошкарувчи; утмишда муътабар мансаблардан бири булган ёки бек - берк - мустахкам, махкакам, хавфсиз...

Боййигит

Улгайиб бадавлат йигий булсин...

Алиризо

Али Аллохнинг танлагани, суюклисидир ёки Али рози булиб берган бола...

Жоникул

Кар. Жонкул...

Баркамол

Етук, келишган, салобатли, камол топган инсон...

Жовун

Каттик ёгингарчилик пайтида тугилган бола. Сол: Ёмгир, Ёмгирбой...

Жиловдор

Отбокар, отли ёки хоким, хукмрон...

Аминулла

Аллох-субутли, собиткадамдир ёки Аллох ростгой, мустахкам ва пойдордир ёхуд Аллохнинг ишончли, этикодли бандаси...

Абулало

ута яхшининг, тенгсизнинг отаси...

Фикр қўшиш