Бобожалол

Кар. Бобо ва Жалол...

Аргин, Аргинбой

Аргин кабиласига мансуб бола; аргин-дурагай; чопкир, пойгачи от маноларига хам эга...

Даштбой

Чулда, даштда тугилган бола ёки хисорлар, далалар эгаси (посбони) булсин...

Жавзо

Жавзода, яъни эронча шамсий йил хисобининг 3 ойи (22 май-2 июнга тугри келади)да тугилган бола...

Бахтинур

Нурли, бахтли, порлок толе сохиби ёки Нур (кар.), яъни Аллох берган саодат...

Амиртош

Мартабаси улуг ва тошдек мустахкам булсин...

Зотинур

Аллохнинг нури...

Жонтой

Тойчок каби эркатой, суюкли угил. Кар. Тойжон...

Дурмон

Дурмон кабиласига мансуб бола: дурмон фарзанди. Шакллари: Дурмонбек, Дурмонбой, Дурмонча...

Бастам

Бастан - богланган, махкамланган яшовчи, улмайдиган бола...

Фикр қўшиш