Тизза букиб совға беришга

Тизза букиб совға беришга
Тизза букиб совға беришга


Тизза букиб совға беришга фақат — ОНА лойиқдир!!!🌷

Салом деб ёзса...

Салом деб ёзса умидланманг! Котил хам улдиргандан сунг ишонч хосил килиб куриш учун текширади!...

Сени унутаман дейиш осон

“Сени унутаман“ дейиш осон. Лекин унутиш жуда қийин. Аксинча эсдан чиқаришингиз мумкун Унутдим дейсиз,, лекин ҳотиралар сизга тинчлик бермайди.......

Каттик ишониб юборма...

Каттик ишониб юборма Каттик Севма Каттик согиниб юборма Чунки жуда каттик туйгулар каттик азоб бераркан!...

Азобларга Узок Вакт...

Азобларга Узок Вакт Бардош Бера Oламан Сабирли Була Oламан Лекин Бир Кун Шундай Кетиб Коламанки Качон Кетганимни Хам Сезмай Хам Коласан...!...

Хар сафар сен...

Хар сафар сен билан гаплашганимда, Юрагим чап томонда эканлигини хис киламан...!...

Балки бир кун...

Балки бир кун руллар узгариб, Мен - унутарман, сен - эсларсан!...

Мани ахмок юрагим...

Мани ахмок юрагим...доим Сизни исмизи эштиши билан тез - тез... каёклагадир шошиб ура бошлийди......

Oта - оналаримизда шундай...

Oта - оналаримизда шундай бир кобилият бор. Сохта дустларимизни биздан олдин фарклашади......

Кел иккимиз хам...

Кел иккимиз хам бир-биримиз учун энг сунгиси булиб коламиз Токи хар сафар одамлар бизни курганларида факат Бахтни хис килсинлар....

Хеч ким изламаса!

Базида шундай жой булсаюу кетсанг!! Хеч ким изламаса! Oзим ва хаёлларим билан ёлгиз колсам!!...

Фикр қўшиш