Дўстим кўп фикр юртма

Дўстим кўп фикр юртма
Дўстим кўп фикр юртма


Дўстим кўп фикр юртма, Балким Кўп Истиғфор айт, Аллоҳим фикрлаш билан очилмаган эшикларни, Истиғфор ила очиб қояди

Сен мендан узокдасан

Сен мендан узокдасан, ёнингга энди боролмайман...., Cени согиниб юрсамда, сенга энди айтмайман...!...

Агар сиз кузларимдаги...

Агар сиз кузларимдаги бир томчи ёшим булганингизда эди, Умр буйи сизи ёкатмаслик учун йигламасдим!...

Аёл кишини...

Аёл кишини буйсундириш учун баъзан унга буйсуниб туриш керак......

Сен караган...

Сен караган томонга хамма карайди. Лекин сен у ерда кураётган нарсани хамма хам кура олмайди....

Фарзандларингиз учун...

Фарзандларингиз учун кила оладиган энг энг катта яхшилигингиз, бу Исломдан тарбиялашдир....

Бутун умрим етмаса керак...

Жойлашгансан шунчалар чукур. Уз тубига асраган юрак. Сенга етиб бормоклик учун. Бутун умрим етмаса керак....

Агар еркак киши сизга...

Агар еркак киши сизга Маликаларде муносабатда булса, демак уни Киролича тарбиялаган!...

Сизга озор берган...

Сизга озор берган одамга жимгина бахт тиланг Унинг нимага лойик эканлигини Аллох узи билади......

Кимнидир...

❤️Кимнидир севасизми? Тезрок айтинг, кейин афсусланасиз. ❤️Кимнидир согиндингизми? Тезрок ёнига боринг, кейин кеч булиши мумкин. ❤️Кимнидир хафа килдингизми? Тезрок кечирим суранг, виждон азоби ёмон. ❤️Кимнидир кутяпсизми? Булди бас килинг кутишни, ахиру кайтмаслигини биласизку. ❤️Кимнидир кечира олмаяпсизми? Кечиринг уни, сиз хам хатолар...

Биласизми___???

Биласизми___??? Нега Муслима Кизлар Чиройли булишади... Чунки Улар Аллохнинг Ердаги Сояси Булишади___!!!😊🌸...

Фикр қўшиш