Аллоҳ ҳузурида ёмон бўлсангиз...

Аллоҳ ҳузурида ёмон бўлсангиз...
Аллоҳ ҳузурида ёмон бўлсангиз...


Аллоҳ ҳузурида ёмон бўлсангиз одамлар мақтаганининг нима фойдаси бор?! Аллоҳ ҳузурида мақтовга лойиқ бўлсангиз одамлар ёмонлаганининг нима зиёни бор

Ишонишим мумкун...

Ишонишим мумкун Учрашишим мумкун Севишим мумкун Лекин хеч качон Хиёнатни кечирмайман деб уни четга суриб коёлмаслигим хам мумкун....

Десалар, Жаннатга кирар бир одам...

Десалар, Жаннатга кирар бир одам... Танлардим ўйланмай - у менинг Онам...

Уз дардингни хис килаяпсанми...

Уз дардингни хис килаяпсанми? Демак тириксан. Узгаларнинг дардини хис киляпсанми? Унда сен - ИНСОНСАН...!...

Ёлгизлик кандай азоб...

Ёлгизлик кандай азоб бершни билганингда эди.. Балкида ёлгиз колдриб кетмаган булар эдинг..!...

Агар сиз кузларимдаги...

Агар сиз кузларимдаги бир томчи ёшим булганингизда эди, Умр буйи сизи ёкатмаслик учун йигламасдим!...

Аллохим Онамни икки бора бахтиёр эт...

Аллохим Онамни икки бора бахтиёр эт -Дунё яхшиликлари билан -Фирдавс "Жанннати" билан!...

Йигитлар факат...

Йигитлар факат чиройли кизларни ёктиришади деган гапни хунук кизлар уйлаб топган😅...

Аллохга ишон! Колган хамма алдайди.

Аллохга ишон! Колган хамма алдайди....

Аёл севганидан макр килади...

Аёл севганидан макр килади. Эркак ёмонлигидан хийла килади. Кани айтингчи, кай бир макр-хийла яхши экан?!...

Ёлгиз колдим деб уйлама...

Ёлгиз колдим деб уйлама Хаётим мен сени осмондан кузатиб турибман Мен сендан узокда булсамда Доим ёнингда буламан Юрагингни хар зарбида сен билан тирик буламан...!...

Фикр қўшиш