Сизга хиёнат қилганлар

Сизга хиёнат қилганлар
Сизга хиёнат қилганлар


Сизга хиёнат қилганлар билан муносабатларни қайта тикламаг бундай одамлар ўзгармайди

Кишининг табассум...

Кишининг табассум килиб туриши Унинг хеч кандай ташвиши йук дегани эмас Балки одамларга нисбатан Кандай муомала килишни билишидир....!...

Авваллари бир дона...

Авваллари бир дона гул билан севги изхор килинса хозир айфонинг машинанг дангиллама уйинг булмаса сени севгинг бир пул...

Онлине онлине хар соат...

Онлине... онлине... хар соат ва хар дакикада онлине... лекин шунчаки ёзмайди... шунчаки салом деб коймайди... нега? нима учун? бунинг битта жавоби бор.. демак энди унга ёзадиган "бошкаси" бор...

Сиз унинг камчиликларига...

Сиз унинг камчиликларига карамасдан сева оласизми? Сиз унинг кайсар феълига чидай оласизми? Ха! Агар бундай кила олмаганимда бизнинг йулларимиз аллакачон айро буларди....

Тирикли чогимда етмай кадримга...

Тирикли чогимда етмай кадримга, куп озор бергандинг Маюс калбимга бугун гуллар келтириб кабримга йиглама менсиз хам яшай оласан...!...

Кизлар ёмон буп кетди деманглар...

Кизлар ёмон буп кетди деманглар, шунчаки яхши кизлар сизга узларини курсатишмайди. Атрофингизда ёмон кизлар купми, демак муаммо сизда....

Бахт сузини йукотиб...

"Бахт" сузини йукотиб куйдингми, уйингдан кидириб кур, Топа олмасанг кучадан излаб юрма,  Зотан у кучада сангиб юрмайди, уйлар турида яшашга урганган...!...

Биз гуё Ой билан Куёшдаймиз хечкачон бирга булолмаймиз..!

Биз гуё Ой билан Куёшдаймиз хечкачон бирга булолмаймиз..!...

Садокат билмаган...

Садокат билмаган хиёнат дунё, Беш кунга хам йетмаган ганимат дунё. Хаётни синовга тулдириб куйиб, Сабирга мукофат бермаган дунё....

Качондир ундан келган...

Качондир ундан келган эски смсларни кайтадан, укиб шуни тушуниб етасанки хеч нарса хеч качон кайта такрорланмайди...!...

Фикр қўшиш