Хайрлашиб кетмоқда моҳи "Рамазон"! узбекча шеър

Хайрлашиб кетмоқда моҳи "Рамазон"!
Хайрлашиб кетмоқда моҳи "Рамазон"!


Бир йилда бир марта бўлади меҳмон,
Кимлар тутиб қолди, кимгадир армон.
Қалбларни тўлдириб иймон нурига,
Хайрлашиб кетмоқда моҳи "Рамазон"!

Бахор-у ёзларим утяпти бир-бир

Бахор-у ёзларим утяпти бир-бир. Бу киска дунёда кискадир умр. Хам савоб хам гунох тонганим шудир. Синовлардан омон ута олсайдим. Роббим хузурига Хурдек борсайдим....

Колди тугаб негадир мехрим

Колди тугаб негадир мехрим, Ишончсиз инсонларга атрофим тула... Колди ёлгиз бу гирён калбим Топсам сени тутиб кулингдан Oлиб кетсам дейман бир йула......

Дунёга биринчи келган хам Эркак

Дунёга биринчи келган хам Эркак Хар ишнинг бошини тутган хам Эркак. Куксида мухаббат оловин ёкиб Ёрига жонини берган хам Эркак......

Азиз синфдошларим

Эслаб ёшлик чогларим, Куздан окар ёшларим, Oмонмисиз? Бормисиз? Азиз! Синфдошларим!......

Дунё шу эзгулик доим кадрсиз

Дунё шу... эзгулик доим кадрсиз, Сув келтирган факат жазога дучор. Куза синдирганлар хар доим азиз. Эй, фалак, адолат кани? Кайда бор?...

Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан

Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан Ул меҳр юракга муҳр бўларкан Капалак бир кунлик умр кўрса хам Гуллардан юз йиллик меҳр кўраркан!...

Баъзи бир эркакдан марддир аёллар...

Жаннат оёгининг остида булсин. Нотугри уйламанг ёмон хаёллар. У шундай бокира, кунглингиз тулсин. Баъзи бир эркакдан марддир аёллар......

Кимнидир бахтдан кукси осмон

Кимнидир бахтдан кукси осмон, Кимнидир дардлари чексиз уммон. Яна кимнидир багри тош, Кимнидир эса кузларида ёш....

Менинг дунёйимда

Oсмондан тушмадим, ердан чикмадим, Мени яратмаган куёший уклар, Дунёга келдиму, дунё демадим, Менинг дунёйим бор дунёси йуклар......

Мусофирлик рискин териб юрганлар!

Мусофирлик рискин териб юрганлар... Йиллаб кетсалар хам Ватандан йирок, Унутмайди она тупрогин бирок. Юрагини йемиради айрилик, фирок, Oсон тутманг узга юртда юрганларга, Мусофирлик рискин териб юрганларга......

Фикр қўшиш