Сени унутаман дейиш осон

Сени унутаман дейиш осон
Сени унутаман дейиш осон


“Сени унутаман“ дейиш осон. Лекин унутиш жуда қийин. Аксинча эсдан чиқаришингиз мумкун Унутдим дейсиз,, лекин ҳотиралар сизга тинчлик бермайди....

Нега умрингда курмаган одамлар учун шунча...

Нега умрингда курмаган одамлар учун шунча вактини интернетга ажратасан дейшади билишмейдики шу бир бора курмасанг хам ёнингдаги якинларинг беролмаган мехрни беради базида....

Ёлгиз эмасман...

"ЙOЛГИЗ" эмасман... Шунчаки хечкимга "Ишончим" йук......

Ёшлик интернетсиз

Ёшлик интернетсиз...

Менга севиш...

Менга севиш мумкинмас докторлар айткан....

Гöзалликка караб тöйса бöларкан-у...аммо калб гöзаллигига тöйиб бöлмас экан.

Гöзалликка караб тöйса бöларкан-у...аммо калб гöзаллигига тöйиб бöлмас экан....

Сени унитиш учун...

Сени унитиш учун жуда куп харакат килдим! Бу харакатларим охири нима булди биласанми На сени унута олдим ва на Сендан колган хотираларни Шунчаки жимгина Сени согиниб, азобландим....

Пулингни ёкотсанг...

Пулингни ёкотсанг хам пул олдида узингни йукотма....

Сизга жахл килганда...

Сизга жахл килганда ёмонликни раво курмаган инсон билан дуст булинг. Чунки жахл инсоннинг асл киёфасини намоён этади....

Баъзан инсонни...

Баъзан инсонни кучли киладигон севганининг кулгусидир!...

Сен ва Мен...

Сен ва Мен бир-биримизнинг хаётимизга кира олмаган Аммоо ундан чикишни хам бажараолмаган Икки инсонлармиз.......

Фикр қўшиш