Ғамгин бўлганингда

Ғамгин бўлганингда
Ғамгин бўлганингда


Ғамгин бўлганингда уни кўриб ғамларингни унутадиган, Кўзларингда қувонч бахш этадиган, Қалбингни қувонтрадиган инсонимиз ҳамиша бўлсин.♡

Бошкаларга бахт...

Бошкаларга бахт тухфа этиш асносида сен, уни узингда хис кила бошлайсан...

Сиз унинг камчиликларига...

Сиз унинг камчиликларига карамасдан сева оласизми? Сиз унинг кайсар феълига чидай оласизми? Ха! Агар бундай кила олмаганимда бизнинг йулларимиз аллакачон айро буларди....

Oлтинни нархи...

Oлтинни нархи осмонда болса хам...! Инсонни Бахтидан пасда туради...!...

Йиглатадиган ва...

Йиглатадиган ва юпатадиган хам Бир огиз суз....

Якин инсонларинг...

Якин инсонларинг сени хар кандай холатингда тушуна олишлари керак..! Агар ундай булмаса сен уларни узингга якин деб хисоблама...!...

Эр купол тарзда...

Эр купол тарзда аёлига: - Огайниларим билан бирга тушлик килгани бораман. Сенга бирон нима керакми? - деди......

Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...

💫Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам самимий бўлавермайди. Аммо самимий одамларнинг ҳар бири дўстдир......

Oдамлар вакт...

Oдамлар вакт утаётганини айтади. Вакт эса одамлар утаётганини курсатади...

Нега турмушга чикмагансиз...

-Нега турмушга чикмагансиз? -Хали кичкинаману! -Узиз нега уйланмагансиз -Хали сан кичкинасану...!!!...

Oта онам бахтли яшасин десанг...

Oта онам бахтли яшасин десанг, Уларга бахтсизлигингдан суз очма!...

Фикр қўшиш