Ғамгин бўлганингда

Ғамгин бўлганингда
Ғамгин бўлганингда


Ғамгин бўлганингда уни кўриб ғамларингни унутадиган, Кўзларингда қувонч бахш этадиган, Қалбингни қувонтрадиган инсонимиз ҳамиша бўлсин.♡

Ички хотиржамлик...

Oйлик интернет лимитингиз тугаб, кейинги ой келгунча сабрингиз етмаяптими! Ички хотиржамлик......

Бахт сузини йукотиб...

"Бахт" сузини йукотиб куйдингми, уйингдан кидириб кур, Топа олмасанг кучадан излаб юрма,  Зотан у кучада сангиб юрмайди, уйлар турида яшашга урганган...!...

Сиз бахтлимисиз...

-Сиз бахтлимисиз? -Йук! Качонки сани кузларинг кувончга тулса ман узимни бахтли хис киламан. -Куз качон кувонади? -Севган одамини курганда....

Муносабатларимиз тугаб...

Муносабатларимиз тугаб мендан кетганингдан кейин базан эслаб согиниб турардим... Кулинга никох узугини такиб шулардан хам махрум килдинг......

Ишонинг энг бахтли кунлар

Ишонинг энг бахтли кунлар энг огир кунлардан кейн келади...

Хаммаси сени хеч...

Хаммаси сени хеч качон ташлаб кетмайман деп келади. Кейн хечкачон кайтмаслигини кайта кайта этиб кетади....!...

Ким Сабр килишни...

Ким Сабр килишни яхши билса, У доим энг яхшисига эга булади........

Канийди Менга Бир...

Канийди Менга Бир Кунда Юз Бора Табассум Хадя Килаётган Суръатингдаги Лаблар "СOГИНДИМ" Деб Пичирласа....!...

Кимдир сендан узоклашса...

Кимдир сендан узоклашса, кайтаришга урунма, жим туриб охирги манзилини кузатгин. Билгинки сенинг кадринга етмадими, бир кун у кадирсиз инсонга айланади. Кайтар дунё бу азизим кайтар дунё!...

Йикилиш хаётнинг бир кисми...

Йикилиш хаётнинг бир кисми . . .Оёкга туруш эса яшаш учун ян бир "ИМКОНДИР". . ....

Фикр қўшиш