Айт севгилим севги хакида шеър

Айт севгилим


Орзуларим пучми энди?
Бахор кўнглим қишми энди?
Баҳтли кунлар тушми энди?
Айт севгилим, айт севгилим?
Қайт ёнимга, қайт севгилим.

Айрилиқнинг та'ми таҳир,
Ўтган хар бир дами оғир,
Менинг айбим нима ахир?
Айт севгилим, айт севгилим?
Қайт ёнимга, қайт севгилим.

Севар эдим, севмасмидинг?
Севгим кучин сезмасмидинг?
Менинг баҳтим сенмасмидинг?
Айт севгилим, айт севгилим?
Қайт ёнимга, қайт севгилим.

Ҳушнуд йиғлар, дардин айтиб,
Айрилиқнинг жабрин тортиб,
Келмайсанми энди қайтиб,
Айт севгилим, айт севгилим?
Қайт ёнимга, қайт севгилим.

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Мен сени севаман демай севаман

Мухаббатинг бўғзим кўйдиргувчи чўғ, Бир сени ўйласам олам бўлар йўқ, Ишқинг юрагимга санчиб синган ўқ, Мен сени севаман демай севаман....

Айт севгилим

Орзуларим пучми энди? Бахор кўнглим қишми энди? Баҳтли кунлар тушми энди? Айт севгилим, айт севгилим? Қайт ёнимга, қайт севгилим....

Шоир Курбон

Ошик дарди.  Мен сени севаман борим ,  Мендек хеч ким севолмас  Сенга курбон этай жоним,  Юрак сен-сиз яшолмас. ...

Хаётим ганимат узим ганимат

Хаётим ганимат узим ганимат, Сизни кизгонганим рашким ганимат. Кун келиб танамни тарк этса рухим, Билмайсизки хатто сузим ганимат..!...

Кузлар борки

Кузлар борки тик бокади хаё унга бегона, Кузлар борки хар карашда сизни айлар девона, Кузкар борки карашда ниманидир кузлайди, Аммо сизнинг кузларингиз садокатдан сузлайди....

Хеч кимни севмадим сендан илгари

Хеч кимни севмадим сендан илгари Дунёга сен учун келган сингари Кунглимда мухаббат булибди пайдо Сендан узгасини демайман асло...!...

Мани сев димиман ЮРАК саники

Мани сев димиман ЮРАК саники Мани уйла димиман ХАЙOЛ саники Мани кут димиман ВАКТ хам саники Лекин исминг ЮРАГИМДА у маники....

Шунда ҳам мен сизни севавераман

Бугун яна олдим қўлимга қалам, Сиз учун шерларим ёзавераман. Севмаслигингиз менга қилсада алам, Шунда ҳам мен сизни севавераман......

Фикр қўшиш