Сизни ўйламасам севги хакида шеър

Сизни ўйламасам


Ўксик дилгинамни соғинч қийнайди
Юрагим сиқилар ҳаво етмайди.

Соғиниб дунёдан ўтарман аммо,
Сизни ўйламасам куним ўтмайди

Яшарсиз борсизку ахир қайдадир
Дийдориз кўзим олдидан кетмайди.
Ширин кулгулариз соғиндим ахир
Сизни ўйламасам куним ўтмайди жоним...

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин Оддий бир сароб эмас бахт бирлаштирсин Умр буйи кулимдан тутган ёлгизим Бизни армон эмас такдир бирлаштирсин....

Кузингга урганиб колган бу кузлар

Кузингга урганиб колган бу кузлар. Эртага сендан узгасин кандай куради. Сузларинг ёдида саклаган бу юрак бил. Билмадим сендан узгасига кандай кунади..?...

Ёмгир томчисидай, юзингга томсам

Ёмгир томчисидай, юзингга томсам, Томсаму калбингдан, аста жой олсам. Бахтингга айланиб "БАХТЛИ" килолсам, Канийди хозр ёнингда "БИР ЛАХЗА" булолсам....

Юрагим сезади сенинг келишинг

Юрагим сезади сенинг келишинг, Калбимни йиглатар кайтиб кетишинг, Менга керак эмас уткинчи хавас, Билгин факат етар мени севишинг...!...

Севги романтика хакида шер Калбимда армон

Кузда кувонч калбимда армон,  Билдирмадим буни хеч кимга.  Сен билмадинг, сен кулдинг шунда,  Факатгина йигладим озим....

Хазил-хазил билан севишиб колдик

Хазил-хазил билан куришиб колдик, Хазил-хазил билан танишиб колдик, Мос чикиб колдик-да бир-биримизга, Хазил-хазил билан севишиб колдик......

Сизни ранжитдимми хафа килдимми

Сизни ранжитдимми хафа килдимми, Кунглингиз огриса курдимми хузур. Кузларингиз нами бу хам менданми, Хатто сурамадимми бир бора узр!...

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Сенсиз мен

Сенсиз мен гўёки тушга ўхшайман, Уйғонсанг лахзада кетарман ўчиб. Сенсиз мен қанотсиз қушга ўхшайман, Кўкни севаману кетолмам учиб....

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим, Қайданам билардинг, ошиқлегимни. Қайданам билардинг, ишқий байтларим, Бир сенга аталган қўшиқлегини......

Фикр қўшиш