Унутамиз севги хакида шеър

Унутамиз


Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни,
Вафо нима билмай жафолар ютамиз.
Бир кун ишқ уволи урар иккимизни,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Аҳир менсиз яшай оласан бу аён,
Мен ҳам сенсиз ёшоламан этмай баён.
Бизлар бирга бўла олмаймиз ҳеч қачон,

Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ҳар кун жанжал ҳар кун аччиқ сўзлар билан,
Кўнглимизни бир-биридан совутамиз.
Бизга бахтли бўлмоқ қисмат эмас экан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Бир кун барибир севгимиз топар барҳам,
Бир-биримиз тушунмасдан ҳар кун жанжал.
Бизга ғуруримиз устун севгимиздан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ўртамизга қўйиб шартлар қўйиб қоида,
Айб топамиз доим арзимаган жойдан.
Бир-биримиз алдашдан айт нима фойда,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Билмайсанда пинҳон йиғлаб кўзёш ютдим,
Бир кун бари яхши бўлар дия кутдим.
Сабрим синди тушун мени чарчаб кетдим,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Нуқта қўяйлик барига яхши бўлар,
Балки диллар бу қарорга қарши бўлар.
Бугун бас қилайлик эртага кеч бўлар,
Кел яхшиси бир-биримиз унутайлик.

Сўнгги сўзим шудир сенга бахтли бўлгин,
Мендан ололмаган меҳр бахтни кўргин.
Фақат сендан биттагина ўтинчим,
Комолани ҳар замонда эслаб тургин.

Сизни илк бор учратганимда

Қуш мисоли само кезгандим Ўзни бахтли инсон сезгандим. Ўша кундан кейин ўзгардим Сизни илк бор учратганимда......

Севгимни армонга алишгем келмас

Севгимни армонга алишгем келмас Хаёт бунца кийнама мани Севгимни мандан тортиб олиб Юрак багримни тиглама хаёт Oрзуларим ушалмас булиб кетма Ким б н кандай орзу килганим биласан Аллох Гулимни кузидаги ёшини артиб Унга узга б н шерин бахт тилашга Мажбур килмагин Аллох 😔😔😔...

Чиндан севсангиз унутмок кийин

Чиндан севсангиз унутмок кийин, Аламдан додингиз кукка етса хам, Ташлаб кетолмайсиз мухаббат уйин, У сизни ташлаб кайга кетса хам....

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Качонки тошларда очилса гуллар

Качонки тошларда очилса гуллар, Качонки дарёда окмаса сувлар, Качонки кабрга кумсалар мени, Балки унутарман ушанда сени......

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Согинмасанг севги ширинмас

Согинмасанг севги ширинмас...! Хис килмашанг кадри билинмас...! Сенсиз хаёт менга кизикмас...! Бир умир севгимни унитмасанг бас...!!!...

Бир бора тушунгин согиндим сени

Зурга яшаяпман юрагим хаста, Калбимда йигилган алам бир даста, Келмасанг тухтайди бу юрак аста, Булди бас кийнама, кийнама мени, Бир бора тушунгин согиндим сени.......

Бор

Согинчдан юракнинг окарса сочи, Дардларни хаводек ютганларим бор. Eй менинг азобим менинг кувончим, Сени деб юракни туртганларим бор....

Мен шу ёмон кизни яхши кураман

Корайиб йуколар шафакнинг юзи, Туннинг кучогида бедор юраман. Бир киз бор – дунёнинг энг ёмон кизи, Мен шу ёмон кизни яхши кураман....

Фикр қўшиш