Унутамиз севги хакида шеър

Унутамиз


Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни,
Вафо нима билмай жафолар ютамиз.
Бир кун ишқ уволи урар иккимизни,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Аҳир менсиз яшай оласан бу аён,
Мен ҳам сенсиз ёшоламан этмай баён.
Бизлар бирга бўла олмаймиз ҳеч қачон,

Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ҳар кун жанжал ҳар кун аччиқ сўзлар билан,
Кўнглимизни бир-биридан совутамиз.
Бизга бахтли бўлмоқ қисмат эмас экан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Бир кун барибир севгимиз топар барҳам,
Бир-биримиз тушунмасдан ҳар кун жанжал.
Бизга ғуруримиз устун севгимиздан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ўртамизга қўйиб шартлар қўйиб қоида,
Айб топамиз доим арзимаган жойдан.
Бир-биримиз алдашдан айт нима фойда,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Билмайсанда пинҳон йиғлаб кўзёш ютдим,
Бир кун бари яхши бўлар дия кутдим.
Сабрим синди тушун мени чарчаб кетдим,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Нуқта қўяйлик барига яхши бўлар,
Балки диллар бу қарорга қарши бўлар.
Бугун бас қилайлик эртага кеч бўлар,
Кел яхшиси бир-биримиз унутайлик.

Сўнгги сўзим шудир сенга бахтли бўлгин,
Мендан ололмаган меҳр бахтни кўргин.
Фақат сендан биттагина ўтинчим,
Комолани ҳар замонда эслаб тургин.

Севгининг кучига койил коламиз

Сугинч азобига беролмай бардош. Баъзан гудак каби йиглаб коламиз. Уйкусиз кузларга келганида ёш. Севгининг кучига койил коламиз....

Сен борсан азизам ёлгиз эмасман...

Сен борсан азизам ёлгиз эмасман.. Калбаки севгига зор хам эмасман.. Сен мени бир умир севаман десанг.. Узгани хеч качон ёрим демасман.....

Алам киларкан

Кимнидур севип   Уни ардокласанг Тунлар уйкудан кечсанг Уни уйласанг......

Кузингизни яшнатгувчи

Кузингизни яшнатгувчи нуриз булиб Калбингизни ёрутгувчи кувонч булай Яхши ёмон кунингизда хамрох булиб Жаннат томон йетакловчи ёриз булай!...

Калбимда коласиз хамиша хар он

Калбимда коласиз хамиша хар он, Хатто улим келиб килсахам гирён. Хаёлдан кетмайсиз хатто сунги он, Чин ошик сиз учун улса олибти. Малик жон сиз учун яшаб юрибти....

Севгисиз дунёдан рохат изламанг

🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг Бевафолик ила бахтни кўзламанг Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг Бировга қалбаки кўнгил боғламанг.....

Сизни дейди...

Сизни дейди орзуларим, Тилакчаси, Йиглар ишкнинг жажжигина Юракчаси. Умрим сунгги тугагунча севай сизни, Сиз калбимнинг ёлгизгина Булакчаси....!...

Хаёт хам бир ширин эртакдай

Хаёт хам бир ширин эртакдай, Ахир яшаб булмас юраксиз. Осмонга юлдузлар керакдай, Сиз менга жудаям кераксиз!!!...

улсам хам барибир севаман сени!

Кузларим кур булса, курмасдим сени, Юрагим тош булса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби кийнасин мени, улсам хам барибир севаман сени!...

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Фикр қўшиш