Унутамиз севги хакида шеър

Унутамиз


Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни,
Вафо нима билмай жафолар ютамиз.
Бир кун ишқ уволи урар иккимизни,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Аҳир менсиз яшай оласан бу аён,
Мен ҳам сенсиз ёшоламан этмай баён.
Бизлар бирга бўла олмаймиз ҳеч қачон,

Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ҳар кун жанжал ҳар кун аччиқ сўзлар билан,
Кўнглимизни бир-биридан совутамиз.
Бизга бахтли бўлмоқ қисмат эмас экан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Бир кун барибир севгимиз топар барҳам,
Бир-биримиз тушунмасдан ҳар кун жанжал.
Бизга ғуруримиз устун севгимиздан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ўртамизга қўйиб шартлар қўйиб қоида,
Айб топамиз доим арзимаган жойдан.
Бир-биримиз алдашдан айт нима фойда,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Билмайсанда пинҳон йиғлаб кўзёш ютдим,
Бир кун бари яхши бўлар дия кутдим.
Сабрим синди тушун мени чарчаб кетдим,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Нуқта қўяйлик барига яхши бўлар,
Балки диллар бу қарорга қарши бўлар.
Бугун бас қилайлик эртага кеч бўлар,
Кел яхшиси бир-биримиз унутайлик.

Сўнгги сўзим шудир сенга бахтли бўлгин,
Мендан ололмаган меҳр бахтни кўргин.
Фақат сендан биттагина ўтинчим,
Комолани ҳар замонда эслаб тургин.

Качонки тошларда очилса гуллар

Качонки тошларда очилса гуллар, Качонки дарёда окмаса сувлар, Качонки кабрга кумсалар мени, Балки унутарман ушанда сени......

Севаман деб севганимга айта олмайман

Севаман деб севганимга айта олмайман. Согинч азобида калбим тирнайман. Севаман деб айтсам агар севганимга Севгим рад этилишин тинглай олмайман...!...

Митти юрагимни магрур парчаси

Митти юрагимни магрур парчаси, Тарс этиб ёрилиб сизга сачрасин, Сиз менинг дунёда якин инсоним, Сизни йукотишдан Худо асрасин...!...

Уша борингча кераксан менга!

Аразласанг хам, Рашк килсанг хам, Жанжал килсанг хам, Азоб берсанг хам, Барибир СЕНИ ЙАХСХИ КУРАМАН сени факат сени..!!! Уша борингча кераксан менга!...

Сизни каттик севган юрак сизники!

Уйкусиз тунларим калбим сизники, Кузимнинг ёши кунглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни каттик севган юрак сизники!...

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Синглимнинг дугонаси

Тугамас экан қизни. Нозию бахонаси. Шайдо айлаган бизни. Синглимнинг дугонаси....

Борингизча севаман

Рашкчи ёрим рашк килинг рашкингизни севаман Жахил килиб кош чимиринг жахлингизни севаман Мени согиниб зор булинг зорингизни севаман. Сиз кандай булсангиз хам борингизча севаман....

Куз ёшдан яралган уммонингизман

Бегим мен алданган армонингизман, Бу фоний дунёда ёлгонингизман Бегим кукларга тенгсиз мен учун Мен эса бир кадри арзонингизман. Кундузи куёш тунлар ой булиб, Сизни мафтун этган осмонингизман. Гохо ёмгир булиб гохо кор булиб Куз ёшдан яралган уммонингизман....

Хар кун сизни кургим келар лекин кандай

Хар кун сизни кургим келар лекин кандай Холиз кандай билгим келар аммо нетай Борай десам йирокдасиз кахрим келар Билмам кимлар ёнидасиз рашким келар...!❤️...

Фикр қўшиш