Унутамиз севги хакида шеър

Унутамиз


Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни,
Вафо нима билмай жафолар ютамиз.
Бир кун ишқ уволи урар иккимизни,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Аҳир менсиз яшай оласан бу аён,
Мен ҳам сенсиз ёшоламан этмай баён.
Бизлар бирга бўла олмаймиз ҳеч қачон,

Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ҳар кун жанжал ҳар кун аччиқ сўзлар билан,
Кўнглимизни бир-биридан совутамиз.
Бизга бахтли бўлмоқ қисмат эмас экан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Бир кун барибир севгимиз топар барҳам,
Бир-биримиз тушунмасдан ҳар кун жанжал.
Бизга ғуруримиз устун севгимиздан,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Ўртамизга қўйиб шартлар қўйиб қоида,
Айб топамиз доим арзимаган жойдан.
Бир-биримиз алдашдан айт нима фойда,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Билмайсанда пинҳон йиғлаб кўзёш ютдим,
Бир кун бари яхши бўлар дия кутдим.
Сабрим синди тушун мени чарчаб кетдим,
Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз.

Нуқта қўяйлик барига яхши бўлар,
Балки диллар бу қарорга қарши бўлар.
Бугун бас қилайлик эртага кеч бўлар,
Кел яхшиси бир-биримиз унутайлик.

Сўнгги сўзим шудир сенга бахтли бўлгин,
Мендан ололмаган меҳр бахтни кўргин.
Фақат сендан биттагина ўтинчим,
Комолани ҳар замонда эслаб тургин.

Сен кетасан

Сен кетасан, бўм-бўш қолар юрагим... Бийрон тилим нолалари тинади. Руҳиятим устунлари синади, Ҳеч кимсага гўё йўқдек керагим....

Сизни бошкасига бергим келмайди

Сизни бошкасига бергим келмайди Oсмон юлдузини кизгонганидек Сиздан узгасини севгим келмайди Худди бу жон тандан чикиб кетгудек...

Алам киларкан

Кимнидур севип   Уни ардокласанг Тунлар уйкудан кечсанг Уни уйласанг......

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача, Кириб келсанг куним узгача. Кувониб юраман борлигинг учун. Хаёт тимсолида зурлигинг учун. Унутма севгилим. Севиб утаман Йулларингга даста гул куйиб кетаман....

Чиройли кизлар

Бугун каршингизда бошимни эгиб, Минг бора сизлардан сурай узурлар, Кунглингиз ранжитиш эмас‘ ниятим, Мени севиб колган чиройли кизлар!......

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган ...

Роза сенга жоним

Чиройингни курганда кукда ой хам хижолат,  Юрак кургур бакириб калбдан кушик куйлар,  Марвар елканг коплаган тундек кора зилолинг,  Сен тамон чорлар пешвоз чиксанг не булар....

Сен тонг булгин ёруг ва сокин

Сен тонг булгин ёруг ва сокин Мен тунлардан хафа булганман. Тундек хаёл махзунлигимдир Мен тонгларни узок кутганман....

Фикр қўшиш