Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...

Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...
Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...


💫Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам самимий бўлавермайди.
Аммо самимий одамларнинг ҳар бири дўстдир...

Сени хеч качон...

Сени хеч качон хеч кимга бермиман Деб уйлар эдим.... Лек сени такдир мендан айирди Бахтли бул деб ичимда дард алам билан СЕНИ УЗOКДГИ ЙOРИНГ...

Барчасига кул силтаб...

Барчасига кул силтаб кетгим келадию, Аммо кеча олмайман, Нега биласинми? Чунки абадий юрагимда мухирланган тамгасан......

Хаётдан туйиб яшагингиз...

Хаётдан туйиб яшагингиз келмай колган вактда "ЮРАК" ва "КЕРАК" сузларини эсланг! Токе ЮРАГИНГИЗ уриб тураркан, сиз каердадур, кимгадур КЕРАКСИЗ. Буни унутманг......

Агар сизни кимдир...

Агар сизни кимдир яхши деса - сиз яхшисиз, Агар кимдир сизни ёмон деса - сиз энг зурисиз!...

Бандасига эмас....

Бандасига эмас.... Oллохга севилмай колишдан Куркинг!...

Шу чизик текис булиб колган пайтда

Шу чизик текис булиб колган пайтда бирданига хамма сени яхши куриб колади....

Хаёт йулларида энг кучли қурол бу АҚЛ

Хаёт йулларида энг кучли қурол бу АҚЛ. Энг кучли химоя бу Сабр. Энг оғир зарб бу Қалб оғриги....

Мени унутманг

Мени унутманг Сабр килинг - Мен хам унутмайман. Сабр киламан. Такдир бизни кайта юзлаштириб уз хатосини тузатади...!...

Биласизми нега доим...

Биласизми нега доим ёлгон гапираман? Чунки сизни йукотиб куйишдан куркаман. Сизни авайлаш учун хам алдашга мажбур буламан...!...

Вафодорлик бу-жуда киммат совга...

Вафодорлик бу-жуда киммат совга, Арзон инсонлар сизга бундай совгани бера олишмайди..!...

Изохлар 2

 1. Офлайн
  SEVINCH
  SEVINCH 18 октября 2021 18:42
  JUDAYAM YAXSHI MAASHALLOH
  1. Офлайн
   SEVINCHOY
   SEVINCHOY 18 октября 2021 18:42
   MENGA YOQDI

Фикр қўшиш