Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...

Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...
Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам...


💫Дўстман деганларнинг ҳаммаси ҳам самимий бўлавермайди.
Аммо самимий одамларнинг ҳар бири дўстдир...

Якин одамингизни...

Якин одамингизни узок вакт ёлгиз колдирманг.... У ёлгизикдан чарчаб сизни бутунлай унутиши мумкин....

Сизга жахл килганда...

Сизга жахл килганда ёмонликни раво курмаган инсон билан дуст булинг. Чунки жахл инсоннинг асл киёфасини намоён этади....

Азобларингизни ичга ютаверманг...

Азобларингизни ичга ютаверманг. Тукиб солинг кимгадир. Йукса бир кун якин инсонингизни жуда каттик хафа килиб куясиз. Гуё бор аламингизни ундан оласиз....

Мен бутун бошли...

Мен бутун бошли дунёга бир кулим билан бас кела оламан, Агар иккинчи кулимдан сен тутиб турсанг...!...

Кеча хаётим...

____ Кеча "хаётим" сен билан бошланган деб уйлардим....! Бугун билдимки "хаётим" эмас "хатоларим" сен билан бошланган экан____...

Курдан эмас...

Курдан эмас, Нонкоръдан Юзсиздан эмас Икки юзлидан Уйи бузукданмас Кони бузукдан КУРКИНГ...

Эркаклар аёллардан...

Эркаклар аёллардан хам сергап булиб колади.. Качонки мавзу аёлларга тааллукли булса....

Интернетда севги йук дейдиган...

Интернетда севги йук дейдиган одамни узи хам нетга киргач кунглига якин булиб колган инсондан СМС кутаркан......

Рашким кеганида

Рашким кеганида сенга бор кет дейишга журатим етади. Лекин сенсиз яшашга уша журат етмиди. Сенга ишонмаганимдан рашк кимияман. Сени йукотишини хохламаганимдан рашк киламан!...

Азобларга Узок Вакт...

Азобларга Узок Вакт Бардош Бера Oламан Сабирли Була Oламан Лекин Бир Кун Шундай Кетиб Коламанки Качон Кетганимни Хам Сезмай Хам Коласан...!...

Фикр қўшиш