Ота-онамиз ҳаёт бўлсалар, уларни ғанимат билайлик!

Ота-онамиз ҳаёт бўлсалар, уларни ғанимат билайлик!
Ота-онамиз ҳаёт бўлсалар, уларни ғанимат билайлик!


➖Ота-онамиз ҳаёт бўлсалар, уларни ғанимат билайлик!

➖Боқий дунёга рихлат қилган бўлсалар, ҳақларига доимий дуода бўлайлик!

➖Бугун ота-онамиздан хабар олдикми?
➖Ҳақларига дуо қилдикми?

Бошкаларга бахт...

Бошкаларга бахт тухфа этиш асносида сен, уни узингда хис кила бошлайсан...

АллохТаола инсонни яхши...

АллохТаола инсонни яхши ёмон килиб яратмаган, Яхши ёмон булиш уз кулимизда....

Мумин киши...

Мумин киши атиргуллар каби ёкимли хушбуй булиши керак. Уни курган кузлар кувонсин! Йуклигида калблар согинсин. Сухбатидан хушбуй ифорлар таралиб кунгиллар ором олсин....

Калбим камерасида утайсиз

Узбекистон Республикаси Севгини саклш вазирлиги Огохлантиради! Сиз Севги кодексининг Кунгил моддасини Юрак бандига биноан Айбдор деб топилдингиз Умрингизни колган кисми Калбим камерасида утайсиз....

Бахт саодатни узингда...

Бахт саодатни узингда хис килиб яша! Бахт саодат мол дунё билан эмас, балки Аллох такдирга ёзган кисматга рози булишдадир....

Дунёдаги кулокни тешиб юборадиган...

Дунёдаги кулокни тешиб юборадиган энг каттик овоз, азоб тортаётган мазлумнинг сукунатидир....

Аёл киши факатгина...

Аёл киши факатгина бахтли булганида гуллайди....

Аллох шундай умр йулдош берсинки

Аллох шундай умр йулдош берсинки У хатто кузи ва кунгли билан хам Хиёнат килаолмасин....!👍👏...

“ОДДИЙГИНА” ЁЛГОНЛАР.

“ОДДИЙГИНА” ЁЛГОНЛАР. – Хозиргина узим сизга кунгирок килмокчи булиб турувдим... – Биров сураса, мен бу ерда йукман. – Беш минутда етиб бораман. – Бундан арзонини тополмайсиз....

Биз бир-бирини...

Биз бир-бирини хаётига киролмаган, Шундай булсада чикиб хам кетолмаган телба ошиклармиз......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Ravshanbek
    Ravshanbek 5 октября 2021 19:55
    Onalar ğanimat. mavzusida matn

Фикр қўшиш