Ҳаётнинг барча кўринишларида...

Ҳаётнинг барча кўринишларида...
Ҳаётнинг барча кўринишларида...


🌱💫Ҳаётнинг барча кўринишларида менга таълим берган нарса шуки, сукут қилиб жим турган тил энг етук тил экан.

Баъзилар бир лахза...

Баъзилар бир лахза учун бутун умрини беришни истайди... Баъзилар эса шу бир лахзани унутиш учун бутун умрини сарф этишга тайёр!...

Хаётдан туйиб яшагингиз...

Хаётдан туйиб яшагингиз келмай колган вактда "ЮРАК" ва "КЕРАК" сузларини эсланг! Токе ЮРАГИНГИЗ уриб тураркан, сиз каердадур, кимгадур КЕРАКСИЗ. Буни унутманг......

Уни исмини юрагинга...

Уни исмини юрагинга ёзганинг билан. Такдиринга ёзилмаган булса бекор екан хаммаси....

Икки инсон биргалашиб орзу...

Икки инсон биргалашиб орзу килса, Бу орзу тезрок амалга ошармиш...!...

Инсонни ушалмаган армони...

Инсонни ушалмаган армони ва хеч кимга бергиси келмайдигон бир одами булади.!...

Хавасим келади...

- Хавасим келади... - Кимга...? Севишганларгами...? - Йук...! Севгисини пок никох ришталари ила боглаганларга..!...

Муносабатларимиз кандай...

Муносабатларимиз кандай бошланганини ахамияти йук Мухуми нихояси улар биргаликда узок ва бахтли хаёт кечиришти деган Чиройли бир хотира булсин...!💞💞...

Севги шундай тугуки...

Севги шундай тугуки... куп нарсадан воз кечишинга сабабчи хам булади....

Хаммаси ортда колди...

Хаммаси ортда колди: Болалигим кучаларда севгилим узокларда: Кулгуларим расимларда:...

Гохида Ёлгиз колиш...

Гохида "Ёлгиз" колиш хам фойдали.! Нимага дейсизми.? Хеч ким калбинга озор бера олмайди....

Фикр қўшиш