Сўзларини айта туриб кўз ёшлади узбекча шеър

Сўзларини айта туриб кўз ёшлади
Сўзларини айта туриб кўз ёшлади


Зикр айтиб ўтирсалар. Хабиби Нур.
Қошларига келди, ночор фақир бир қул.
Салом бериб, ийманиброқ сўз бошлади.
Сўзларини айта туриб кўз ёшлади...

Ё, Расулим. С. А. В. сизга битта саволим, бор.
Сўрайдиган илтижойим, барорим бор.
Биламанки, сизга ҳамиша Аллох ёр...
Жавоб беринг, сиздан сўрар саволимга....

Ул улуғ Зот секин тасбеҳларин қўйиб..
Ним таббасум очиқ юзлиликла туриб..
Саволингни берчи, қани дедилар чин..

Ёлғоннида ҳушламасман сўзла ростин..

Аёлим бор бор олтита норасидам..
Қари отам, ва муштипар бир волийдам..
Аммо уларни боқмоққа йўқдир чорам..
Нима қилай, айтинг, ё Расули Акрам...

Қўшниларим бор Ҳам бой ҳам зикрдадир..
Бари иноқ, бирга доим хам фикрдадир..
Аммо мени, оиламу, кулбам фақат..
Ортиқ бунга қилолмасман энди тоқат...

Расул.С.А.В.мудом одоб билан тингладилар...
Боқчи дебон кулбаларин имладилар..
Фақирни хўб хаёлларин жамладилар..
Ҳалимликла, сўзларини бошладилар...

......Билсанг агар, Эй умматим солгин қулоқ...
Сен эмассан ҳеч фақир ё нодон қолоқ..
Бор эканку, Отанг Онанг завжанг яна...
Сен улардан дуоларни олгин кўпроқ...

Биркунгая етадиган емиш бўлса...
Қозонингда майли шўрва қайнаб турса.
Билсанг Аллох энг суйгани фақирлардир..
АЛЛОХ, синов берар агар, қулин суйса...

Сабринга кўп ажр мукофотлар бордир..
Ихлос этсанг жаннатда бир кўшк бисёрдир..
Аллох назарида олтин асли хордир..
Зикринг бўлса Эгам хар ишинга кордир..

Энг афзали, истиғфорни лозим тутгин..
Ва Роббингдан фақат яхшиликни кутгин..
Дунё фоний, Асл дунё гўзал сен сиротдан елдай ўтгин..
Шудир сенга бера олар таскиним чин..
Сўзларимни мулохаза қилгин секин...

Фақир келиб, Расул.С.А.Вни қўлларин ўпди..
Шу дақиқдан қаноатни лозим тутди...
Шукур қилиб бундан кейин ҳар ҳолига..
Мамнун ҳолда, кулбасига юриб кетди...

Ортидан жим боқиб қолдилар Нур Хабиб.С.А.В.
Дуо айлаб сўрадилар, Ё Роббим хар бандангни, холин биларсан, Ўзинг бўлгин табиб.....

Фотима бинту Забиҳуллоҳ.

Бир китобда шу хақида, ривоят ўқиб қолган эдим...
Шеърий тарзда ёзмоққа жазм қилдим....
Хатолари бўлса Аллох кечирсин....

Сизга тилардим гузал мухаббат

Сизга тилардим гузал мухаббат Аммо мухаббатга бир кадам нафрат Сизга тилардиму содакатли дуст Аммо садокатнинг дусти хиёнат Аллохдан истагим факат Сизни тарк этмасин соглик билан бахт....

Инсон яшар экан...

Инсон яшар экан севиб, севилиб, Бу кухна дунё остонасида. Лекин билмас экан дунёга келиб, Не кунлар борлигин пешонасида...!...

Мусофирлик рискин териб юрганлар!

Мусофирлик рискин териб юрганлар... Йиллаб кетсалар хам Ватандан йирок, Унутмайди она тупрогин бирок. Юрагини йемиради айрилик, фирок, Oсон тутманг узга юртда юрганларга, Мусофирлик рискин териб юрганларга......

Бугун мени йиглатдиз дустим

Акам урса йигламагандим, Опам сукса йигламагандим, Юрак багрим тигламагандим, Бугун мени йиглатдиз дустим......

Дунё чаппасига айланиб кетди

... Дунё чаппасига айланиб кетди, Жарга қулаб тушди баланд қоялар... Бугун тараққиёт чўққига етди, Жавлон урмоқдалар "эркак" доялар......

Қуёш ҳақида сара шеърлар тўплами

Ён, қуёшжон, Жон қуёшжон, Отди оппоқ Тонг қуёшжон. Дон-дунимга Ҳосил тилаб, Бошларини Қўйгин силаб…...

Аёлни хурламанг, аёл-бу она

Аёлни ранжитманг, аёлни сукманг, Бехуда кийнаманг, куз ёшин тукманг, Аёлсиз кошоналар гуё вайрона, Аёлни хурламанг, аёл-бу она!......

Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан

Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан Ул меҳр юракга муҳр бўларкан Капалак бир кунлик умр кўрса хам Гуллардан юз йиллик меҳр кўраркан!...

Омадинг келса чопиб

Омадинг келса чопиб, Ризкинг чала термагин. Беш, олти сум пул топиб, Отанга дарс бермагин....

Угил боланг-бировнинг хасми.

Угилми киз-бари уз боланг, Кизлар-мехмон, дейишар расми, Узингники асли-киз боланг, Угил боланг-бировнинг хасми......

Фикр қўшиш