Бизни дардларимиздан

Бизни дардларимиздан
Бизни дардларимиздан


... Бизни дардларимиздан, гуноҳларимиздан, ҳасталикларимиздан қутқар Аллоҳим....
Омин🤲

Уни Сабри туга...

Уни Сабри тугаб, сизни тарк этганида эмас Сиздан Мехр кутиб ёнингизда турганида кадрига етинг...❤️...

Кийинчилик - бу утмиш...

Кийинчилик - бу утмиш учун жазо эмас, Аксинча келажак учун синовдир.!...

Хар бир нарсанинг...

Хар бир нарсанинг уз вакти соати бор. Хеч нарса тасодифан булмайди....

Бахт - хаммани уз кулида...

Бахт - хаммани уз кулида ёки ёнида. Факат куз билан эмас калб билан хис килиш керак...❤️❤️❤️...

Мен бахтлиман...

Мен бахтлиман. Бунинг учун Жоним дейдиган йигитни керегиям йук чаманда, лекин Жоним кизим дейдиган Адажоним борлиларига шукур...!...

Ёкотиш нима эканлигини биласизми?

Ёкотиш нима эканлигини биласизми? Ёкотиш бу умринг давомида унга бор мехрингу бор севгингни береб охирида эса унинг сендан вос кечиши ёкотиш деб аталади...

Ахир бу дунё...

Ахир бу дунё кайтар дунё....

Базан калбингиздаги сузларни...

Базан калбингиздаги сузларни унга айтмокчи буларкансизу.... Аммо у ёнизга келганида жииим булиб коларкансиз...! ❤️💝...

Ички хотиржамлик...

Oйлик интернет лимитингиз тугаб, кейинги ой келгунча сабрингиз етмаяптими! Ички хотиржамлик......

Согинч жуда ёмонми...

Согинч жуда ёмонми ёки кутишми билолмадим аммо иккиси бирдан келса инсонга нафас олиш кийин буларкан....

Фикр қўшиш