Сабрингизни беҳудага толиқтирманг

Сабрингизни беҳудага толиқтирманг
Сабрингизни беҳудага толиқтирманг


Сабрингизни беҳудага толиқтирманг.
Баъзилар сабр этишга эмас, воз кечишга кўпроқ лойиқ бўладилар

Эсингдами сен мени...

Эсингдами сен мени "АХМОКСАН" деганингда хафа булардим. Лекин сен шу пайтда хак экансан. Агар ахмок бумаганимда хиёнатинги кура билиб туриб сени севишда давом этармидим....

Бегона калб мухаббатга...

Бегона калб мухаббатга мехмон булса.  Билинки бунинг номи ХИЙОНАТДИР. . ....

Йикилдм дегани...

Йикилдм дегани бу хаммаси тугади дегани эмас Бошим эгилди дегани бу маглуб булдим дегани эмас...!...

Базан калбингиздаги сузларни...

Базан калбингиздаги сузларни унга айтмокчи буларкансизу.... Аммо у ёнизга келганида жииим булиб коларкансиз...! ❤️💝...

Дардимни енгиллатиш учун йигламадим...

Дардимни енгиллатиш учун йигламадим Ёки ожизлигимни сездириш учун хам эмас Мен факат кундан кун узимга ухшамай колаётганим учун йигладим. Уша менни согиниб йигладим....

Кадрлаган инсонларнинг...

Кадрлаган инсонларнинг нолойик чиккани учун ранжима. Куявер, эъзозга муносиб булмагани учун улар укинсин......

Узингизни севишни...

Узингизни севишни, хурмат килишни урганинг, шунда сизни кадрлай бошлашади. Олдингдан оккан сувни кадри йук деб 101% хак этилган....

Рашк килишга факат...

Рашк килишга факат хиёнат килмаган одам хакли....

Доим биз учун кадрли инсонлар...

Доим биз учун кадрли инсонлар хаккига дуода булайлик, Зеро дуо калбларни якинлаштиради....

Такдиримда Ёмон Ранжидим...

Такдиримда Ёмон Ранжидим Чунки Энди Секин Аста Сени Хаётимда Хаёлимда Учириб Бораётгандим Лекин Яна Такдир Бизни Тукнаштирди Учраштирди Юзама Юз Килди......

Фикр қўшиш