Бита гулни буткул гўзаллигини кўриш учун

Бита гулни буткул гўзаллигини кўриш учун
Бита гулни буткул гўзаллигини кўриш учун


Бита гулни буткул гўзаллигини кўриш учун
бошқа гулларга қарашдан тўхташ керак

Барибир сени согинаман...

Барибир сени согинаман... Кечаги кунимда яхшилар каторида эдинг, бугун бегона булсангда......

Мана энди бахтлиман...

Мана энди бахтлиман Керак эмас шавқатинг Яна кула бошладим...

Кандайдир вактлар ичида...

Кандайдир вактлар ичида кимгадир катик богланиб коларкансану... Лекин уни йукотишинга кандайдир секундлар сабаб буларкан......

Мен хакимда сизга сузлаётганлар

Мен хакимда сизга сузлаётганлар - сиз хакингизда менга хам сузлайдилар!...

Яхши курган инсонингизга...

Яхши курган инсонингизга, шу кадар мехр бериб ишонингки. Токи у сизга ёлгон гапиришга Ва хиёнат килишга, Виждони асло йул куймасин...!...

Майли алам булсин

Майли алам булсин, дарт булсин Эркак киши хамма жойда Март булсин......

Азизларим...

Азизларим, Қаранг хаёт қандай мўжизакор...Сизлар хам шу мўжизанинг бирисиз, чунки Сизнинг қалбингиз пок, беғубор, яқинларингизга улашган мехрингиз самимий... Сизлар бор олам гўзал, Азизларим...!...

Аёллар купинча...

Аёллар купинча У бошкасини севиб колсачи деб хавотирланиб адашадилар... Эркаклар копинча Мендан яхшисини кайердан хам топарди деб кунгли тук булиб адашадилар...!...

Кузларимда кувонч...

Кузларимда кувонч порласа билгинки бу факат сен туфайли......

Хаётда якин дустим...

Хаётда якин дустим ва хамрохим ёлгизлик булди. У сенга ухшаб хиёнаткор эмас. Энг мухими доимо мен билан бирга...!...

Фикр қўшиш