Ҳажга олиб борсам, жоним онамни ота-она хакида шеър

Ҳажга олиб борсам, жоним онамни
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни


Сабабсиз букчайса самимиятим.
Оқ, ойдин орзулар тўлдирар камни.
Орзуки, оламда олий ниятим,
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни.

Юраксиз ўғлини юракдан суйган,

Куюмсиз фарзандга куюнган, куйган,
Кичик бир ютуқда истиқбол туйган,
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни.

Қуёш нур сочмасдан сочгайдир меҳр,
Икки қароғидан тошгайдир меҳр,
Муаззам Каъбага бошлайдир меҳр,
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни.

Қувонсам, қувонса сиғмай ичига,
Йиғласа лабини тишлаб тишига.
Терс буриб юзимни дунё ишига,
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни.

Не борки илинса ичмай ва емай,
Қадамим таниса, мен ҳали келмай,
Кетгунча индамай, ҳеч нарса демай,
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни...

Камтарин, камсуқум, софдил ва содда,
Улуғ деб бўларми усиз оламни.
Ният шу: энг катта самолётда,
Ҳажга олиб борсам, жоним онамни.

Нелардандир кунгил булиб гаш

Нелардандир кунгил булиб гаш, Хам эгилса, бу эгилмас бош. Кузларимда калкиб турса ёш, Бу холимга беролмай бардош, Бир муштипар OНАМ йиглайди, колганлари ёлгон йиглайди..!...

Oна фарёди

Тор корнимда туккиз ой яшаб, Ва тугулдинг гулдайин яшнаб. Бугун эса кузларим ёшлаб, Окибатинг шумиди болам?!......

Багримда уммон калбимда рахмон

Багримда уммон калбимда рахмон, Йигласа кушилиб йиглайди осмон. Бахтимга доим булсин сог-омон, Дунёда ягона мехрибон Онам....

Ҳажга олиб борсам, жоним онамни

Сабабсиз букчайса самимиятим. Оқ, ойдин орзулар тўлдирар камни. Орзуки, оламда олий ниятим, Ҳажга олиб борсам, жоним онамни......

Дуосини олиб колгин

Онанг келса йулларини, Мехир билан кутиб олгин, Таоб килиб кулларини, Дуосини олиб колгин......

Дунёларни дунё килган Она эмасми

Дунёларни дунё килган Она эмасми. Алишерни шоир килган Она эмасми. Узун йуллар юриб холдан тойсада. Чарчамадим болам деган Она эмасми....

....ОНАМГА...

....ОНАМГА... Согинчимни айтай десам, суз колмади, Йиглай десам дарёси бор, куз колмади. Багр нима билмай колдим Онажоним, Багрим куйиб ёнай десам, ут колмади !...

Oна каранг, бугун куёш ковогини солябди

Oна каранг, бугун куёш ковогини солябди, Oлисда-ку узи аммо, куз нуримни олябди. У хам билди мусофирда сиздан олис юрганим. Oнам деб тунда ётиб, онам дея турганим......

Она юринг ХАЖГА борамиз

Мехр куйиб ёлгон дунёга, Качонгача даврон сурамиз? Сажда килиб Кодир Худога, Она юринг ХАЖГА борамиз!......

Куп согиндим

Уйга келиб, атрофга бокиб, --Онам кани,-- демаган борми? Бу сузни хеч айтолмаганни, Дардларига бир дармон борми?......

Фикр қўшиш