Куп адашиб колдим... узбекча шеър

Куп адашиб колдим...
Куп адашиб колдим...


Куп адашиб колдим гафлат уйкусида.

Вафо бор деб нетай дустнинг кулгусида.
Oмад кетиб мехрга зор болган куним.
Ким кимлигин курдим хаёт кузгусида.

Бугун мени йиглатдиз дустим

Акам урса йигламагандим, Опам сукса йигламагандим, Юрак багрим тигламагандим, Бугун мени йиглатдиз дустим......

Аёл агар окила булса

Эр кучада ичиб юрмагай Уйдан кечиб, безиб юрмагай Узин ночор сезиб юрмагай Аёл агар окила булса !!......

Инсон яшар экан...

Инсон яшар экан севиб, севилиб, Бу кухна дунё остонасида. Лекин билмас экан дунёга келиб, Не кунлар борлигин пешонасида...!...

Дунёдан биз доим кадр излаймиз

Дунёдан биз доим кадр излаймиз. Кадримиз билганни кадрин билмаймиз, Мехр бериб севганни писанд этмасдан. Гулни сенлаймизу тошни сизлаймиз....

Куй юрагим дунёлардан воз кечамиз

Куй юрагим дунёлардан воз кечамиз. Качонгача эгиламиз кон ютамиз. Энди севги нелигини унутамиз. Севарми деб качонгача биз кутамиз.......

Кунгил топмок мумкин битта гул билан

Кунгил топмок мумкин битта гул билан, Базилар бахт излар бошка йул билан. Мехр бериб яшайлик бир биримизга, Улчанмасин инсон кадри пул билан....

Деманг, дунё гурбатлардан иборат

Деманг, дунё гурбатлардан иборат, Фиску фужур, гийбатлардан иборат. Узлигини англаб етган инсонга Дунё дилкаш сухбатлардан иборат...!...

Бир йукликнинг, бир кун туклиги бордир

Бир йукликнинг, бир кун туклиги бордир, Бир гамликнинг, бир кун шодлиги бордир, Каноат килган рохат курмаган эмас, Гадоликнинг бир кун беклиги бордир.....

Менинг дунёйимда

Oсмондан тушмадим, ердан чикмадим, Мени яратмаган куёший уклар, Дунёга келдиму, дунё демадим, Менинг дунёйим бор дунёси йуклар......

Дунёдан нолиманг

Дунёга келдиму эркин хаёт кормадим, Дунёга тоймадим ойнаб кулмадим. Дунё шундай экан бу ёлгон дунё, Алдаб алдаб кетар экан да гоё. Дунёдан нолимайман мен лекин асло, Хеч ким мендек дард кормасин асло. Дунёдан хамма хам кетади бир кун, Инсонлар дунёдан нолиманг лекин....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    UMIDA XAYRULLAYEVA
    UMIDA XAYRULLAYEVA 5 мая 2022 11:09
    osmon qo'limdamas qo'lim osmonda chunki ishonganim bor o'sha tomonda

Фикр қўшиш