Сиз мени унутиб куйдингиз севги хакида шеър

Сиз мени унутиб куйдингиз
Сиз мени унутиб куйдингиз


Кайлардасиз кай хаёлларда
Севгимдан ишкимдан туйдингиз.
Юрагим сезяпти шу кунлар.
Сиз мени унутиб куйдингиз.

Бормикан ошикнинг омони

Гам сочар хар юрган томони.
Билмайсиз баридан ёмони
Сиз мени унутиб куйдингиз

Мен эса унутмай хар дамда.
Эслайман шодликми ё гамда.
Мехрингизни этиб сиз канда
Сиз мени унутиб куйдингиз

Ярıм кунглим тулармикина ?
Сизсизликка кунармикина?
Шунчалар хам булармикина ?
Сиз мени унутиб куйдингиз

Тугамас куздаги намларим
Кайдасиз эй бахтли дамларим
Билмайсиз недандур гамларим
Сиз мени унутиб куйдингиз

Мухаббат хар бошга савдоми
Севганим айбмикин хатоми
Сиз хам ё куп гулга шайдоми
Сиз мени унутиб куйдингиз...

Сен дунёда бахтли булгин

Сен дунёда бахтли булгин, Сабабчиси мен булай. Бу дунёда кулиб юргин, Табассуминг мен булай. Якинларинг купу аммо, Энг якининг мен булай. Севганинг куп булса булсин, Севимлиси МЕН булай....

Менга сенинг шу юришинг кифоя

Менга сенинг хаёлинг эмас, Бирга утар хаётинг эмас. Хаётдан чекган фарёдинг эмас, Калбингдаги ором кифоя. Майли сен билан куришмасам хам, Хар кун холинг суролмасам хам. Мени унут деганингда хам. Менга сенинг шу юришинг кифоя....

Мен севаман у озор берар

Рашки келсин дейдими билмам Ё атайин устимдан кулар Балки севмас балки тушунмам Мен севаман у озор берар......

Сиз ушаму?

Юлдузим деб,излаганим, Армонларда бузлаганим, Кеча-кундуз сузлаганим — Сиз ушаму,сиз ушаму?...

Борлиғимсан кечмайман ҳеч ҳам

Бедор тунлар, мухаббат оғриқ Орзу орзу бўлмасин эркам. Кулганингда кулади борлиқ Борлиғимсан кечмайман ҳеч ҳам......

Чиндан севсангиз унутмок кийин

Чиндан севсангиз унутмок кийин, Аламдан додингиз кукка етса хам, Ташлаб кетолмайсиз мухаббат уйин, У сизни ташлаб кайга кетса хам....

Туни билан ёққан ёмғирлар

Туни билан ёққан ёмғирлар Ювиб ўтди тонглар юзини. Мен изладим ўзим учун сир Бўлган бахтнинг ёруғ изини......

Сени яна кўрармиканман

Мана, кунлар ўтар кунларни қувиб, Юрагим совийди жавобсиз куйиб, Умр тоймоқдадур адоққа овиб, Сени яна кўрармиканман?......

Армонга солиб

Мен сизни севар эдим дунёга сиғмай, Орзуларим боғида очилган гулдай, Сиз мени юрагимни сира ҳам билмай, Кетяпсиз сиз мени армонга солиб......

Бу дунёда армон бор

Бу дунёда армон бор- Айриликнинг гарови. Ва дунёда севгининг жуда каттик синови. Бу дунёда хижрон бор- Oловидан куяр ёз. Бу дунёдаги ишкнинг, Багрида куяр аёз, Бу дунёда армон бор, Бу дунёда хижрон бор. Будунёда ягона, Сизни севган инсон бор........

Фикр қўшиш