Хижрон азобида юрагим тошса севги хакида шеър

Хижрон азобида юрагим тошса
Хижрон азобида юрагим тошса


Хижрон азобида юрагим тошса,
Жушкин хаёт мени хар томон отса.
Таскин берар факат менга бир нарса,
Мен билан гаплашсанг атига бир лахса.

Жоним сизни орзу учун армон унун севмадим

Жоним сизни орзу учун армон учун севмадим. Ё шунчакий ёлгизликдан эрмак учун севмадим. Сузларимда излаганим шоирона мисралар. Билинг сизни узгаларга бермок учун Севмадим...

Бугун Севгим Армон Болди хакида шер

икки йиллик севгим Бир зумда сунди  на килай дакдиримга тан бераман енди...

Мени хатто эсламайсан хам

Мени хатто эсламайсан хам. Согиниб хам куймайсан бир бор. Пок севгимга ачиниб дилдан. Йиглаяпман такрор ва такрор......

Сизни севаман деб куполлик килгум

Тилимдан отилди бекийим сузлар, Яралар бойлади хуфтон дилингиз. Барига чидайсиз, кай бахтни кузлаб?, Менгинага колди нечун кунингиз?......

Жоним десангиз жой берай

Жоним десангиз жой берай, Калбимдан бир бор келсангиз Истайман хар лахза кулиб юрсангиз Севдим умрбод сиз хам севсангиз!!!...

Чиндан севсангиз унутмок кийин

Чиндан севсангиз унутмок кийин, Аламдан додингиз кукка етса хам, Ташлаб кетолмайсиз мухаббат уйин, У сизни ташлаб кайга кетса хам....

Яхши куриб юраверасиз

Илк севгига етолмасангиз, Хар дам хаёл сураверасиз. Ёрдан кечиб кетолмасангиз, Яхши куриб юраверасиз......

Севги

Севги азобини севган биларкан,  Севги олар экан аклу хушингиз.  Лекин битта нарса алам киларкан,  Сизни севмаса гар севган кишингиз!...

Митти юрагимни магрур парчаси

Митти юрагимни магрур парчаси, Тарс этиб ёрилиб сизга сачрасин, Сиз менинг дунёда якин инсоним, Сизни йукотишдан Худо асрасин...!...

Нима килай, бахтли булишинг учун

Жоним берай, бахтга тулишинг учун Бахтдан йиглаб бахтдан кулишинг учун Орзуим осмонига олиб кетай юр Нима килай, бахтли булишинг учун....

Фикр қўшиш