Мехрибоним онажон ота-она хакида шеър

Мехрибоним онажон
Мехрибоним онажон


Сахар туриб эрталаб.
Тандирга утин калаб.
Ёпардилар иссик, нон.
Мехрибоним онажон.

Дилимдагин топарди.
Сутли патир ёпарди.
Кунлар шундай утарди.

Онам ёпган нонни согиндим

Ош киларди тил ёрар.
Согинчим ортиб борар.
Кузи хар кун йул карар.
Онам ёпган нонни согиндим

Узга юртни макон к,илиб.
Уй кадрини энди билиб.
Ёлгондан юрамиз кулиб.
Онам ёпган нонни согиндим

Баъзан кузлар ёшланар.
Пешона-чи? Мушланар.
Балки хаёт энди бошланар.
Онам ёпган нонни согиндим

Юрамиз санаб кунлар.
Уйку йук, бедор тунлар.
Утиб кетар ой йиллар.
Онам ёпган нонни согиндим

Насб уйга кайтамиз.
Бу кунларни кутамиз.
Шу сузларни айтамиз.
Онам ёпган нонни согиндим....

Онангни рози этсанг

Онангни рози этсанг Замон сеники На замон замину Осмон сеники Агар отангни хам Рози эта олсанг Он саккизминг олам жахон саники...

Куп согиндим

Уйга келиб, атрофга бокиб, --Онам кани,-- демаган борми? Бу сузни хеч айтолмаганни, Дардларига бир дармон борми?......

Онажоним ёнида эдим

Савол берманг, кайда эдинг деб. Юрагимни эзманг хадеб. Куймай дея, ёлгизлатиб, Онажоним ёнида эдим......

Она юринг ХАЖГА борамиз

Мехр куйиб ёлгон дунёга, Качонгача даврон сурамиз? Сажда килиб Кодир Худога, Она юринг ХАЖГА борамиз!......

....ОНАМГА...

....ОНАМГА... Согинчимни айтай десам, суз колмади, Йиглай десам дарёси бор, куз колмади. Багр нима билмай колдим Онажоним, Багрим куйиб ёнай десам, ут колмади !...

Фариштам Онам

Мехрибон, хушзабон, кунгли оппогим,  Сузлари шириндур, калби юмшогим,  Дилимга гам кайгу, урнашган оним, Кунглимни кутарган мехрибон Онам, Барчадан мехрибон,Фариштам Онам!...

Кутинг, Она, ёнингизга бораяпман

Она, Дунё ташвишидан хориб колдим, Вакт хукмига чидолмай гох, нолиб колдим. Мана бугун, сизни ёдга олиб колдим, Умрим мезон, менчи уйга толаяпман, Кутинг, Она, ёнингизга бораяпман!......

Юрагимга якин дурдонам онам

Юрагимга якин дурдонам онам! Асраб авайлаган ягонам онам! Узига севдириб ургатиб куйиб! Энди ташлаб кетманг Ягонам онам...!...

Боласи деб ишлаб толмаган

Боласи деб ишлаб толмаган, Йулим кутган одам бор менинг. Согинганин айта олмаган, Гурури тог ДАДАМ бор менинг...!...

Онажон бир сендек инсон кўрмадим

Хеч кимса бўлолмай сендек бирдона Хеч кимса туролмас сабр мардона Жонини беролмас такрор яна яна Онажон бир сендек инсон кўрмадим....

Фикр қўшиш