Хазил-хазил билан севишиб колдик севги хакида шеър

Хазил-хазил билан севишиб колдик
Хазил-хазил билан севишиб колдик


Хазил-хазил билан куришиб колдик,
Хазил-хазил билан танишиб колдик,
Мос чикиб колдик-да бир-биримизга,
Хазил-хазил билан севишиб колдик.


Булди энди жиддий буламиз дедик,
Иккимиз хам буни эплай олмадик,
Яширмадик асло дил сиримизни,
Менимча иккимиз хато килмадик.

Хазил-хазил билан исмини билдим,
Хазил-хазил билан кунгирок килдим,
Мени хам таништир онанг билан деб,
Хазил-хазил билан уйига бордим.

Битта хазил гапим туйга айланди,
Такдирнинг хазили менга аталди,
Нима булганда хам бахтимни топдим,
Охири хазилим чинга айланди.

Хазил-хазил билан онамга айтдим,
Айтдим-у шу кундан балога колдим,
Дустларим, Ахадни тугри тушунинг,
Хазил-хазил билан уйланиб олдим.

Мен бировга ухшаганим учун севма

Мен бировга ухшаганим учун севма. Узимга ухшаганим учун сев. Мен сени бировни унитиш учун севмадим. Узимга керагинг учун севдим..!...

Шунда ҳам мен сизни севавераман

Бугун яна олдим қўлимга қалам, Сиз учун шерларим ёзавераман. Севмаслигингиз менга қилсада алам, Шунда ҳам мен сизни севавераман......

Бевафо булмайин мени севсангиз

Яшайсиз -- шодликда, яшайсиз--бегам, Гар менинг борлигим бир оз,сезсангиз. Умрингиз армонсиз утарди балки, Бевафо булмайин мени севсангиз......

Фаришта бир умур севги буларкан

Орзумас армонга шайтон куларкан,  Чин севги доимо армон буларкан.  Чин севиб айрилиб бахт тилаганга,  Фаришта бир умур севги буларкан. ...

Яхши куриб юраверасиз

Илк севгига етолмасангиз, Хар дам хаёл сураверасиз. Ёрдан кечиб кетолмасангиз, Яхши куриб юраверасиз......

Хасад билан тулган бу фоний дунё

Хасад билан тулган бу фоний дунё, Сизга ёмон кузлар бокмасин билинг. Сизни балолардан асрамок учун, Кузларимни берай кузмунчок килинг....

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Кун келар бир буюк армон бўламан

Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун. Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун. Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун. Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан. Кун келар бир буюк армон бўламан....

Сизни дейди...

Сизни дейди орзуларим, Тилакчаси, Йиглар ишкнинг жажжигина Юракчаси. Умрим сунгги тугагунча севай сизни, Сиз калбимнинг ёлгизгина Булакчаси....!...

Бир умр йулингизда интизор кузим

Бир умр йулингизда интизор кузим Доимо сизни деб яшайман узим Сиз учун дилдаги энг ширин сузим Хар онда биргаман сизла азизим...

Фикр қўшиш