Кулингиздан келганча яхшилик килинг узбекча шеър

Кулингиздан келганча яхшилик килинг
Кулингиздан келганча яхшилик килинг


Дунёда барчаси уткинчи билинг.
Нафратни унутиб мехрни беринг.
Бир кун ортингиздан яхши ном колар.
Кулингиздан келганча яхшилик килинг.


Ким яхши ким ёмон худо билади.
Айби бор бир куни жазо олади.
Яхшига доимо омад кулади.
Кулингиздан келганча яхшилик килинг.

Беморлар холидан олингиз хабар.
Озгина мехир-у мухаббат етар.
Улардан кайтмаса худодан кайтар.
Кулингиздан келганча яхшилик килинг.

Савобга ишлатинг булса пулингиз.
Саховат йулида очиб кулингиз.
ОЛЛОХИМ беради риск насибангиз.
Кулингиздан келганча яхшилик килинг.

Йетим болаларнинг силанг бошини.
Йиглаган кузларнинг артинг ёшини.
Мухтожга узатиб ёрдам кулини.
Кулингиздан келганча яхшилик килинг.

Узимизни билайлик...

Эхтирос аталмиш гулханда ёнгач, Виждони уйгонгач, айбидан тонгач. Тунги капалакка насихат килмиш, Зинокор зот нафси тамоман конгач......

Табассум...

Табассум – харфсиз ёзилган ёкимли суздир. Табассум – электр сарфламай ёнган чирокдир. Табассум – Аллохнинг казо-кадарига розиликдир. Табассум – таржима керак булмаган лугатдир. Табассум – садакадир....

Қуръон ўқиганда кўз ёш тўкмаган

Қуръон ўқиганда кўз ёш тўкмаган, Бу сўқир кўзларим жазодан дарак. Дилларни ранжитган дилга ботгувчи, Заҳарли сўзларим жазодан дарак......

Эсламайди

Хеч ким эсламайди Худо дард берса. Кушнинг хам курганда хол сураб куяр. Узинг боккан боланг хар замон келса. Улсанг хар пайшанб кара, куй суяр......

Хайрли тун!

Тун ухлатсин, ойдек жамоли билан, Тонг уйготсин, майин шамоли билан, Энди ухланг, Аллох каломи билан, Сахар туринг, Аллох саломи билан!  ХАЙРЛИ ТУН!...

Мени учратгунча

Мени учратгунча Мендан олдинрок, Кимдур булганмиди сенинг ёнингда? Хаёлим узингда дейсан-у бирок- Аввал ким яшаган фикр-у ёдингда......

Уйламанг дарди юк

....Уйламанг дарди юк гамсиз кимса деб, Ёлгон дунёга мудом куламан, лек ич ичимдан юрагим тилиб, Узимдан утганин узим биламан....!...

Кунглим ярим булса канийди мени

Кунглим ярим булса канийди мени, Хаттоки кунгли йук мендай факирни, Отам хам Онам хам кайда билмайман, Канийди тингласа менинг дардимни....

Сен кибрга жой берма кунглим

Умр киска, хаёт ганимат, Oз фурсатни бой берма кунглим. Сен ишк билан булгину улфат, Лек кибрга жой берма кунглим......

Хар кимнинг дилида орзуси булсин

Хар кимнинг дилида орзуси булсин Калбида уйгонган туйгуси булсин Туйгулар сабаб бахтга этаклаб Дадажон онажон дейдиган Фарзанди булсин... 👍🙏...

Изохлар 3

 1. Офлайн
  Maftuna
  Maftuna 26 мая 2023 04:31
  Kimni Sheri akan bu
 2. Офлайн
  Aygerim
  Aygerim 15 апреля 2022 15:39
  Yanada nazmunli sherlar bormi
 3. Офлайн
  Мухаббат
  Мухаббат 16 февраля 2022 18:46
  Жуда чиройли самимий яхшилика чорловчи маьноли сузлар

Фикр қўшиш