Юзлар чиройли булса севги хакида шеър

Юзлар чиройли булса
Юзлар чиройли булса


Юзлар чиройли булса
Кариганда кетади
Калблар чиройли булса,
бир умрга етади.

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Мен сизни севаман шак шухбасиз

🌹-----Мен сизни севаман шак — шухбасиз .🌹 🌹------Кузлариз курганда кувончим олам .🌹 🌹-------Кунлар келар бахтга етаклаймиз биз 🌹 🌹-------Мен билан булинг эй 🌹 🌹----------ЯГОНА ГУЛИМ —---🌹...

Билмадинг

Соғинч аланга олди, Юракка ўтлар солди. Танамнинг ўзи қолди, Билмадинг!...

Жоним жисмингда жоним

Жоним жисмингда жоним, жозибангда жинниман. Жабрдаман жарликда, жонга жабр жаллодсан жасоратим, Жавобсиз жайронимсан жонимсан жамолинга жабр жонсиз, Жонга жабр жаллодсан.!...

Сени севмай қўйдим

Сени севмай қўйдим, рости гап, Эсламай ҳам қўйдим, кўп бўлди. Гарчи қувончлардан маҳрумдир дилим, Гарчи ҳижрон уни бошпана қилди......

Билмадим сиз мени севармикансиз

Билмадим сиз мени севармикансиз Мен каби согиниб юрармикансиз Сизга деб аталган мургак калбимни Жонгинам кадрига етармикансиз....

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг, Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан. Сўнг бегонадай менга термулдинг, Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан....

Хаётга келарсан бир бор

Хаётга келарсан бир бор Хато килиб куйма зинхор Бахтли булиш уз кулингда Чин мухаббат булсин дилингда....

Муҳаббат

Бу дунё кўзингга кўринса зулмат, Интизор бўларсан севган ёрингга, Бошингга ёғдирса бало-ю туҳмат, Номини эсласанг севасан қайта, Оламни севгига тўлдиргин ҳардам, Зулматни ёритгин чин севгинг билан, Муҳаббат йўлида сен бўлгин бардам, Aрмон бўлиб қолмасин сенга муҳаббат....

Сенсиз яшолмайман дея олмадим

Кузларим согиниб излаганида, Юрагим сени деб йиглаганида, Вужудим согинчдан титраганида......

Фикр қўшиш